Thủ tướng đồng ý gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

0
290

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị xây dựng Nghị định quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 như đề xuất của Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Sẽ có chính sách gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2021.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý đề nghị xây dựng Nghị định quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 như đề xuất của Bộ Tài chính.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự rút gọn, trình Chính phủ trước ngày 20/3/2021.

 

Trước đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. Dự kiến, số thu ngân sách của các tháng đó giảm khoảng 68.800 tỷ đồng.

Với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn 3 tháng, thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn. Ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn. Dự kiến số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn khoảng 1.300 tỷ đồng.

Với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được giảm. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế đợt này ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng.

Theo T. Phương/taichinhdoanhnghiep.net.vn
Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thu-tuong-dong-y-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-d19200.html
Quảng cáo