Thứ Sáu, Tháng Một 24, 2020

Sửa quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu...

Chính phủ ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy...

Những quyền lợi của người lao động trong Bộ Luật Lao động mới

Những quy lao động hiện nay chưa có những nội dung mới thì khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức áp dụng, doanh...

Từ 1/1/2020, những ai sẽ chính thức được tăng lương?

Từ 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019. Cụ thể, mức...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần...

Một trong những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tuần qua là Chỉ thị số 33/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành,...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần...

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; chú...

Bộ luật Lao động năm 2019 có gì mới?

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 với nhiều điểm mới, sẽ có hiệu lực từ...

Đề xuất điều kiện cấp Giấy phép DV đưa người lao động đi làm...

Tại dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Bộ Lao động –...

Hướng dẫn mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với...

Xác nhận dịch để thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác nhận dịch bệnh động vật, dịch hại...

Quy định mới về miễn kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất...

Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN...