Thứ Ba, Tháng Tám 4, 2020

Bộ Tài chính muốn nâng trần chi phí lãi vay lên 30%

Theo ý kiến phản ánh của một số doanh nghiệp, trong quá trình thực hiện Nghị định 20/2017 về quản lý thuế cũng gặp...

Hướng dẫn quản lý ngoại hối với hoạt động FDI

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động...

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2019

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Thông báo số 2589/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2019. Theo Thông báo, tỷ giá...