Chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2019, phạt đến 5 triệu đồng

Quá thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định, tùy vào tính chất và mức độ vi phạm mà cá nhân, tổ chức không nộp hoặc nộp muộn hồ sơ quyết toán thuế sẽ bị phạt tiền.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 chậm nhất là ngày 30/3/2020. Nguồn: internet

Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 chậm nhất là ngày 30/3/2020.

Quá thời hạn quy định nêu trên, cá nhân và tổ chức thuộc trường hợp phải quyết toán thuế TNCN mà không nộp hoặc nộp muộn hồ sơ quyết toán thuế sẽ bị phạt. Trong đó, đối với tổ chức, doanh nghiệp, mức phạt phụ thuộc vào thời gian chậm nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC, cụ thể:

Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo;

Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp nêu trên): Mức phạt 700.000 đồng (tối thiểu từ 400.000 đồng đến tối đa 1.000.000 đồng – tùy thuộc vào có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng).

Quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Mức phạt 1.400.000 đồng (tối thiểu từ 800.000 đồng đến tối đa 2.000.000 đồng – tùy thuộc vào có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng).

Quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Mức phạt 2.100.000 đồng (tối thiểu từ 1.200.000 đồng đến tối đa 3.000.000 đồng – tùy thuộc vào có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng).

Quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Mức phạt 2.800.000 đồng (tối thiểu từ 1.600.000 đồng đến tối đa 4.000.000 đồng – tùy thuộc vào có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng).

Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày; Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế); Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Đối với cá nhân, mức phạt phụ thuộc vào thời gian chậm nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC nêu trên và bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý, người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo các trường hợp nêu trên, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế TNCN tính như sau: Số tiền chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp X 0,03% X Số ngày chậm nộp.

Theo N. Ánh /tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/cham-nop-ho-so-quyet-toan-thue-tncn-2019-phat-den-5-trieu-dong-319511.html

Trả lời