Nghị định 01/2017/NĐ-CP giúp thực thi hiệu quả Luật Đất đai

Một trong những nội dung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP được nhiều người dân ủng hộ trong thời gian qua là cho phép những trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay trước ngày 1/1/2008 được hợp thức hóa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay vì mốc thời gian quy định trước ngày 1/7/2004.

                Nghị định đã tạo ra nhiều thuận lợi cho cả phía người dân và các cơ quan hành chính Nhà                                              nước trong thực hiện các thủ tục về đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 3/3/2017. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đây là Nghị định được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu trên cơ sở rà soát, tổng hợp những bất cập, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai tại các Bộ, ngành, địa phương trong hơn 2 năm qua.

Nghị định 01/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định của các Nghị định nêu trên nhằm giải quyết các vướng mắc cụ thể liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để đáp ứng yêu cầu quỹ đất cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội; cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Đồng thời, gỡ vướng quy định chi tiết việc thu hồi đất do vi phạm tiến độ sử dụng đất, không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất; thu hồi đất đối với trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện.

Nghị định còn tháo gỡ khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua việc quy định bổ sung một số loại giấy tờ về quyền sử dụng đất để làm cơ sở xem xét công nhận quyền sử dụng đất; quy định giao UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất để cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận;…

Ngoài ra, Nghị định bổ sung các quy định cụ thể để thực hiện quyền cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền hàng năm; chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư; việc sử dụng đất đối với trường hợp mua, bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Bổ sung quy định liên quan đến chế độ quản lý, sử dụng đất, đặc biệt là đối với trường hợp tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhằm tạo điều kiện tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn; chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu công nghệ cao, đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện, thủy lợi để tạo điều kiện tổ chức thực hiện, quản lý, vận hành trên thực tế.

Rút ngắn thời gian thực hiện nhiều thủ tục về đất đai

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai là một trong những vấn đề được Nghị định 01/2017/NĐ-CP điều chỉnh, bổ sung.

Theo đó, Nghị định rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện đối với nhiều thủ tục đăng ký biến động đất đai so với trước đây; sửa đổi, bổ sung quy định một số thủ tục hành chính để thuận lợi cho tổ chức thực hiện trên thực tế; xử lý quyền sử dụng đất khi xử lý tài sản bảo đảm gắn liền với đất thuê hàng năm và trường hợp tổ chức được phép mua bán nợ để tạo điều kiện xử lý nợ xấu; quy định cụ thể thời hiệu, hiệu lực của quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện.

Liên quan đến giá đất, quy định mới đã cụ thể một số nội dung về giá đất như thời hạn của giá đất trong khung giá đất, bảng giá đất; trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; bổ sung một số trường hợp xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh; điều kiện để cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền; xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất; hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Ngoài ra, việc Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được coi là một bước cởi mở về mặt hành chính cũng như thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở, chính quyền địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Một trong những nội dung tại Nghị định được nhiều người dân ủng hộ là cho phép những trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay trước ngày 1/1/2008 được hợp thức hóa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay vì mốc thời gian quy định trước ngày 1/7/2004.

Nghị định còn mở rộng 2 đối tượng là trường hợp mua bán bằng giấy viết tay từ ngày 1/1/2008 đến ngày 1/7/2014 có một trong những loại giấy tờ theo Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và trường hợp thứ 2 là những thửa đất được thừa kế chưa làm giấy tờ nhưng người cho thừa kế đã chết cũng sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây chính là cơ sở để tháo gỡ vướng mắc cho người dân khi đến làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đối với người dân khu vực nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng còn không quá 15 ngày (quy định trước đây là không quá 30 ngày), cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quá 10 ngày (trước đây không quá 30 ngày), cấp đổi không quá 7 ngày (trước không quá 10 ngày).

Ngoài ra, những trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một phần diện tích đất tăng thêm không nằm trong giấy tờ sẽ được xem xét hợp thức hóa. Điều này hướng đến giải quyết vướng mắc cho các hộ gia đình, cá nhân khi diện tích đất thực tế và trên giấy tờ không trùng khớp.

Có thể thấy rằng, Nghị định 01/2017/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở rà soát nhằm tháo gỡ những bất cập, khó khăn trong quá trình thi hành Luật Đất đai.

Nghị định đã tạo ra nhiều thuận lợi cho cả phía người dân và các cơ quan hành chính Nhà nước. Về phía người dân, Nghị định này đã giúp lược giảm trong việc thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ về nghĩa vụ chứng minh, chuẩn bị hồ sơ và cả thời gian chờ kết quả.

Còn đối với phía cơ quan Nhà nước, cũng có cơ sở pháp lý để xử lý được các hồ sơ đang vướng mắc, điều này tạo ra một hành lang thông thoáng, tránh những rối rắm, thuận lợi hơn trong công tác quản lý đất đai.

 Theo An Thủy/ baochinhphu.vn.

 

 

Trả lời