Người từ 15 tuổi có thể được mở tài khoản chứng khoán

Nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán bao gồm: Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mở tài khoản giao dịch phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
Ảnh minh họa

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Dự thảo nêu rõ, nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán bao gồm:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mở tài khoản giao dịch phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Công ty chứng khoán không được sử dụng lại các mã tài khoản giao dịch chứng khoán đã đóng để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Dự thảo cũng nêu rõ, Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc tại mỗi thành viên giao dịch nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán và ứng với mỗi tài khoản giao dịch chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ, ngoại trừ các trường hợp quy định riêng.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán theo nguyên tắc:

01 tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán của chính mình;

02 tài khoản giao dịch chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác, trong đó 01 tài khoản để giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ủy thác trong nước, 01 tài khoản để giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo KL/baochinhphu.vn

Dẫn nguồn theo Link gốc: http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Nguoi-tu-15-tuoi-co-the-duoc-mo-tai-khoan-chung-khoan/405311.vgp

Trả lời