Từ 1/7/2019, tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc.

Tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc. Nguồn: internet

Theo đó, từ ngày 1/7/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 theo công thức sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2019

=

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019

x

1,0719

 

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc đã làm tròn số theo công thức trên như sau:

Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, mức trợ cấp hàng tháng là 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã, mức trợ cấp là 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/tháng.

Đối với các chức danh còn lại, mức trợ cấp là 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đồng/tháng.

N. Ánh

Nguồn : tapchitaichinh.vn.

 

 

Trả lời