Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

0
85
Chiều ngày 21/12/2021, thực hiện Chương trình Phiên họp thứ 6 (đợt 2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ dưới sự điều hành nội dung làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự Phiên họp.

Thứ trưởng Trần Duy Đông trình bày báo. Ảnh: Quochoi.vn

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Cần Thơ nhanh và bền vững

Báo cáo tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nêu rõ sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Đồng thời khẳng định, việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 59-NQ/TW, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển thành phố Cần Thơ nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện mục tiêu của Bộ Chính trị đã đề ra.

Nghị quyết được xây dựng trên quan điểm đảm bảo tuân thủ quy định của Hiến pháp, tính hệ thống của pháp luật; phù hợp phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 59-NQ/TW; phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã k‎ý kết. Đồng thời, chỉ quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp, thực sự cần thiết đối với yêu cầu phát triển của thành phố Cần Thơ và thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có quy định hoặc khác với quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với bối cảnh thực tiễn của Thành phố và bảo đảm tính tương đồng với các thành phố lớn khác trong cả nước;…

Về nội dung Dự thảo, Nghị quyết tập trung quy định về: Quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; Quản lý đất đai; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, cục bộ quy hoạch chung đô thị; Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ; Khu liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ.

Về quản lý tài chính ngân sách nhà nước, đối với mức dư nợ vay, thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách Thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;…

Đối với việc nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, theo đề xuất của Chính phủ, các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ bảo đảm chuẩn tắc luồng hàng hải cho tàu có trọng tải từ 10.000 tấn trở lên ra vào các cảng của thành phố Cần Thơ và có quy mô vốn từ 500 tỷ đồng trở lên được áp dụng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư;… Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết quy định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và giao nhiệm vụ cho các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Hồ sơ Dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, các đại biểu tham dự Phiên họp đã thảo luận với đa số ý kiến nhất trí với nhiều nội dung tại Dự thảo Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao việc hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Đồng thời nhấn mạnh, cần tập trung giải quyết, làm rõ 2 nội dung chính sách mới về: Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ và Khu liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ. Đây là hai nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Cần Thơ và có ý nghĩa lan tỏa đối với cả vùng đồng bằng Sông Cửu Long nói chung bởi Cần Thơ là đầu mối, thủ phủ của cả vùng.

Chính phủ đã giải trình rất kỹ lưỡng, tương đối rõ ràng các nội dung tại Dự thảo Nghị quyết. Theo đó, phạm vi áp dụng, mức ưu đãi,… đã được quy định rõ. Bên cạnh đó, cũng phân tích,làm rõ băn khoăn của một số đại biểu liên quan đến thời hạn áp dụng ưu đãi. Trên cơ sở ý kiến của UBTVQH, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu chuẩn hóa lại một số nội dung về: miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước thì giới hạn như thế nào?; làm rõ mục đích thuê mặt nước; …

Kết luận nội dung Phiên họp, Phó Chủ Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, UBTVQH thống nhất Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại phiên họp bất thường theo trình tự thủ tục rút gọn. Đồng thời, thống nhất đề nghị UBTVQH cho phép thành phố Cần Thơ được áp dụng thí điểm 7 cơ chế chính sách, đặc thù tuy nhiên cần hoàn thiện một số nội dung trước khi trình Quốc hội.

Chính phủ cần hoàn thiện 6 nhóm chính sách về các quy định về áp dụng pháp luật, về hiệu lực thi hành Nghị quyết theo đúng Kết luận của UBTVQH tại Thông báo số 558; lưu ý nguồn sử dụng cải cách tiền lương, thu nhập tăng thêm chỉ được thực hiện khi thành phố Cần Thơ tự cân đối ngân sách.

Đối với việc thành lập Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định các chính sách ưu đãi cho Trung tâm như Chính phủ trình; Đề nghị thuyết minh thêm các căn cứ để xây dựng, vận hành và hoạt động Trung tâm khi Quốc hội cho phép Chính phủ thành lập. Bổ sung vào Dự thảo Nghị quyết một số quy định để đảm bảo việc thành lập Trung tâm phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy định pháp luật có liên quan,… Dự thảo Nghị quyết cũng cần quy định cụ thể việc áp dụng các chính sách ưu đãi cho Trung tâm khi hết thời hạn 5 năm thực hiện thí điểm.

Về nạo vét luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đồng ý chủ trương áp dụng cơ chế về một số ưu đãi giống như Chính phủ trình và đề nghị có nghiên cứu thêm các ý kiến tại Phiên họp; đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội gắn với quy hoạch vùng đồng bằng Sông Cửu Long; đánh giá tính khả thi chính sách và đánh giá đầy đủ mặt tác động khi tiến hành nạo vét dự án, nhất là tác động đến môi trường, trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, các địa phương khác có liên quan; đánh giá việc thực hiện đầu tư mới luồng Định An – Cần Thơ; Thời hạn ưu tiên thống nhất như Chính phủ trình là 5 năm;…

Phó Chủ Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận. Ảnh: Quochoi.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ lưu ý thêm một số vấn đề liên quan đến việc cụ thể hóa thêm về tiền thuê mặt đất, mặt nước và các vấn đề có liên quan khác,… đề nghị Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Nghị quyết gửi Quốc hội và cơ quan thẩm tra; Ủyban Tài chính,Ngân sách thẩm tra chính thức trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV./

Theo: Đức Trung/báo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Dẫn theo nguồn: https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=52614&idcm=188
Quảng cáo