Giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài của các địa phương

0
376

Chiều ngày 7/12, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về đáng giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 11 tháng đầu năm 2020. Đây là cuộc họp cuối cùng trong năm về công tác này.

Hội nghị trực tuyến với các địa phương về đáng giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 11 tháng đầu năm 2020 tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Tham dự Hội nghị có đại diện nhóm 6 ngân hàng phát triển là đối tác phát triển lớn của Việt Nam, gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài.

Theo ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 11 tháng năm 2020 đã tăng hơn đáng kể so với 6 tháng đầu năm nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương.

Cụ thể, tính đến ngày 30/11/2020, số giải ngân đối với nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương đạt tỷ lệ 41% so với dự toán (điều chỉnh); có 04 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% (dự toán đã điều chỉnh), gồm: TP. Hà Nội, Bình Định, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối với nguồn Chính phủ cho vay lại các địa phương, tính đến ngày 30/11/2020, số giải ngân đạt tỷ lệ 38% so với dự toán được giao và 41% so với dự toán sau khi trừ số đề nghị hủy. Về tỷ lệ giải ngân chung bao gồm cả phần ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và Trung ương cho vay lại là 39,5% dự toán được giao được giao (trong đó, dự toán ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu đã được điều chỉnh).

Từ tháng 7 đến nay, Chính phủ đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra tình hình giải ngân tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 03 Hội nghị trực tuyến đôn đốc giải ngân. Về phía Bộ Tài chính, đã tổ chức 7 đoàn công tác đôn đốc giải ngân tại các địa phương, 5 lượt công văn gửi các địa phương đôn đốc giải ngân, tổ chức 5 hội nghị giải ngân trực tuyến với các địa phương và 1 hội nghị giải ngân trực tuyến riêng về danh mục chương trình, dự án sử dụng vốn vay WB.

Số liệu cũng cho thấy, tại thời điểm 30/11/2020, tình trạng số dư tạm ứng chưa hoàn chứng từ đã giảm mạnh nhờ các giải pháp quản lý sâu sát hơn của các chủ dự án, các Sở Tài chính, Bộ Tài chính. Cùng với đó, trị giá giải ngân, thanh toán, hoàn chứng từ tăng; thời gian thanh toán vốn, hoàn chứng từ qua các tài khoản tạm ứng được đẩy nhanh (giảm từ 6-7 tháng xuống còn 2-3 tháng). Qua đó, giúp tránh tồn đọng vốn lâu, đẩy nhanh công tác hoàn chứng từ, báo cáo chi tiêu, giảm chi phí trả lãi của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và tăng cường minh bạch trong quản lý các nguồn vốn ứng.

Tuy nhiên, theo ông Long, tốc độ tăng tỷ lệ giải ngân trong 2 tháng 10 và 11 có dấu hiệu chậm lại do một số dự án không còn nhiều khối lượng công việc hoàn thành để thanh toán; các tỉnh Miền Trung phải tập trung ứng phó với tình hình thiên tai. Theo đó, tỷ lệ giải ngân/dự toán vốn đầu tư công 11 tháng là 41% – mức thấp so với mục tiêu đề ra (phần lớn các địa phương cam kết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là sẽ đạt tỷ lệ giải ngân từ 90% trở lên). Trong khi đó, thời gian còn lại để giải ngân dự toán vốn đầu tư công 2020 chỉ còn chưa đầy 2 tháng.

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương cũng đã báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 11 tháng đầu năm và các khó khăn vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời, đưa ra những cam kết giải ngân trong thời hạn giải ngân vốn vay nước ngoài (đến 30/01/2021) và các kiến nghị đối với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như của các nhà tài trợ.

Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại và đại diện các nhà tài trợ cũng đã giải đáp những kiến nghị của các địa phương theo thẩm quyền, trên tinh thần phối hợp, góp phần gỡ vướng những nguyên nhân nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài trong thời gian tới. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh, thời gian giải ngân kế hoạch đầu tư công 2020 chỉ còn chưa đầy 02 tháng, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

Thứ nhất, đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các Chủ dự án khẩn trương lập hồ sơ nghiệm thu đối với công việc đã có khối lượng, gửi Kho bạc Nhà nước xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành. Sau khi rút vốn, hồ sơ ghi thu ghi chi phải gửi Kho bạc Nhà nước để hoàn thành việc hạch toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày 31/01/2021.

Thứ hai, đối với khối lượng đầu tư đã hoàn thành, được Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi nhưng chưa làm thủ tục giải ngân, đối với các dự án có tài khoản đặc biệt/tài khoản tạm ứng, đề nghị các chủ dự án khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh toán và gửi báo cáo hoàn chứng từ cho Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát và làm việc cụ thể với các địa phương và các dự án có số dư tài khoản đặc biệt lớn.

Thứ ba, đối với các dự án giải ngân theo kết quả đầu ra, đề nghị các địa phương làm việc chặt chẽ với các cơ quan chủ quản chương trình, dự án để hoàn tất thủ tục giải ngân ngay sau khi có kết quả kiểm đếm. Đối với vốn tạm ứng đã chuyển về tài khoản của dự án tại Kho bạc Nhà nước, các chủ dự án khẩn trương giải ngân, thanh toán cho các hoạt động của dự án và gửi thông tin lại cho Bộ Tài chính…

Theo Việt Dũng/tapchitaichinh.vn

dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/giai-ngan-von-dau-tu-nguon-vay-nuoc-ngoai-cua-cac-dia-phuong-330395.html

Quảng cáo