Ngành Chứng khoán tập trung triển khai 5 mục tiêu trọng tâm trong năm 2023

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trong năm 2023, ngành Chứng khoán sẽ đặt ra 05 mục tiêu trọng tâm.

Năm 2022, thị trường tài chính quốc tế nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nói riêng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Hàng loạt các vấn đề như căng thẳng địa chính trị, lạm phát tăng cao, chiến lược Zero-COVID của Trung Quốc tiếp tục tiếp diễn đã làm trầm trọng tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, hơn 90 ngân hàng trung ương trên thế giới đã tăng lãi suất trong năm nay, tâm lý nhà đầu tư bi quan dẫn đến TTCK gặp nhiều biến động.

Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhận thức được những khó khăn, thách thức phía trước, trong năm 2023, ngành Chứng khoán sẽ đặt ra 05 mục tiêu trọng tâm, cụ thể:

Một là, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống chính sách cho phát triển thị trường, trong đó tập trung hoàn thành đề án Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 với mục tiêu chính là phát triển thị trường theo hướng bền vững thông qua việc nâng cao chất lượng hàng hóa và nền tảng cơ sở của thị trường, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành thị trường. Rà soát tổng thể các quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn nhằm khắc phục ngay những bất cập, vướng mắc.

Hai là, tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống công nghệ thông tin KRX và đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho việc ra đời các sản phẩm, dịch vụ mới trên thị trường.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm cho TTCK phát triển bền vững, công khai, minh bạch, tập trung giám sát đối với hoạt động huy động vốn và việc sử dụng vốn huy động đúng mục đích, tăng cường kiểm tra chất lượng báo cáo tài chính…, tăng cường công tác thanh tra và xử lý kịp thời, nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên TTCK.

Bốn là, tiếp tục tái cấu trúc TTCK, tăng cường quản lý các tổ chức kinh doanh chứng khoán, tập trung giám sát, kiểm tra việc cho vay giao dịch ký quỹ là đúng pháp luật, an toàn cho công ty chứng khoán và an toàn bền vững cho dòng tiền trên TTCK.

Năm là, đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, tổ chức đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý với các cơ quản quản lý các nước, các tổ chức quốc tế để có giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình thế giới, điều kiện của Việt Nam.

Dẫn nguồn theo: https://tapchitaichinh.vn/nganh-chung-khoan-tap-trung-trien-khai-5-muc-tieu-trong-tam-trong-nam-2023.html

Trả lời