Phấn đấu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024

Đây là nội dung được đề cập tại Hội nghị toàn quốc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” trong năm 2024, do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 22/02.

Phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân vừa là một trong những trụ cột của các chính sách an sinh xã hội, vừa là một giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Điều này góp phần tạo nguồn cung, tái cơ cấu lại thị trường bất động sản cân đối trong cơ cấu sản phẩm, đặc biệt là phân khúc NƠXH, nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và trung bình như hiện nay.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024”, Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2024 cả nước hoàn thành 130.000 căn hộ NƠXH.

Thời gian qua, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của các bộ, ngành, Trung ương và đặc biệt là các địa phương, việc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” đã đạt được kết quả tích cực.

Đến nay, cả nước đã quy hoạch 1.249 khu đất với quy mô 8.390 ha làm NƠXH, tăng thêm 5.031 ha so với năm 2020. Kết quả triển khai thực hiện dự án NƠXH, trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2023, trên địa bàn cả nước có 499 dự án NƠXH đã được triển khai với quy mô hơn 411.250 căn.

Trong đó, đã hoàn thành 71 dự án với quy mô 37.868 căn; khởi công xây dựng 127 dự án với quy mô hơn 107.896 căn; được chấp thuận chủ trương đầu tư 301 dự án với quy mô khoảng 265.486 căn.

Theo Lãnh đạo Bộ Xây dựng, thời gian qua, nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng NƠXH. Đó là tỉnh Bắc Ninh 15 dự án, 6.000 căn; Bắc Giang 05 dự án, 12.475 căn; TP. Hải Phòng 07 dự án, 11.678 căn; Bình Dương 07 dự án, 6.557 căn; Đồng Nai 08 dự án, 9.074 căn; Bình Dương 07 dự án, 6.557 căn; Thanh Hóa 09 dự án, 4.948 căn…

Bên cạnh đó, một số địa phương có nhu cầu NƠXH rất lớn nhưng việc đầu tư NƠXH lại hạn chế so với mục tiêu của Đề án đến năm 2025. Cụ thể, Hà Nội có 3 dự án, tương đương 1.700 căn (đáp ứng 9% mục tiêu); TP. Hồ Chí Minh 7 dự án với 4.900 căn (đáp ứng 19%); TP. Đà Nẵng 5 dự án với 2.700 căn (đáp ứng 43%)…

Một số địa phương không có dự án NƠXH khởi công trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Long An, Quảng Ngãi…

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đối với nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp, trên cơ sở rà soát các điều kiện đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, đến nay, Bộ Xây dựng đã 03 lần công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và gửi Ngân hàng Nhà nước với số lượng 24 dự án NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện, với quy mô: 20.188 căn hộ, tổng mức đầu tư 19.014 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7.516 tỷ đồng…

Về nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ, hiện nay đã có đã có 27 địa phương công bố danh mục 63 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 27.966 tỷ đồng.

Đến nay đã có 5 dự án NƠXH tại 05 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 416 tỷ đồng. Các địa phương đã đăng ký hoàn thành xây dựng 108 dự án NƠXH, quy mô 47.532 căn hộ trong năm 2024…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Để hoàn thành mục tiêu phát triển 130.000 căn hộ NƠXH, Bộ Xây dựng sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án.

Trong đó, tập trung xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả, thúc đẩy phát triển NƠXH.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để góp ý xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Đất đai năm 2024, Luật Các tổ chức tín dụng, sửa đổi pháp luật về thuế… để đồng bộ với Luật Nhà ở năm 2023 về cơ chế chính sách NƠXH.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, miễn tiền sử dụng đất, quy hoạch, dành quỹ đất, phát triển nhà ở lưu trú công nhân; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ để thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân; tổ chức làm việc với một số địa phương trọng điểm về NƠXH để tháo gỡ khó khăn và đôn đốc hoàn thành mục tiêu đề ra.

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/phan-dau-hoan-thanh-130-000-can-ho-nha-o-xa-hoi-trong-nam-2024.html

Trả lời