Tín hiệu khởi sắc trong triển khai nhà ở xã hội tại các địa phương

Theo Bộ Xây dựng, với số lượng dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư trong quý III /2023 là 12 dự án với quy mô 12.679 căn cho thấy, các địa phương đã vào cuộc triển khai loại hình nhà ở xã hội. Đây là tín hiệu tích cực trong triển khai loại hình nhà ở này tại các địa phương trong thời gian qua.

Các địa phương đã hoàn thành 19 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp trên cả nước.Các địa phương đã hoàn thành 19 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp trên cả nước.

Thông tin về kết quả triển khai xây dựng nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết, trong quý III/2023, trên địa bàn cả nước đã có 19 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 18.752 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng.

Cụ thể, các địa phương đã hoàn thành xây dựng 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô 850 căn (bằng 176% so với quý II/2023); đã khởi công xây dựng 2 dự án với quy mô 5.223 căn. Ngoài các dự án đã được khởi công trên, có 12 dự án với quy mô 12.679 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư mới.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay, trên địa bàn cả nước có 465 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 412.845 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng.

Trong đó, các địa phương đã hoàn thành 46 dự án với quy mô 20.210 căn; đã khởi công xây dựng 110 dự án với quy mô 100.213 căn; có 309 dự án với quy mô 292.422 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư mới.

Như vậy, với số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trong quý III/2023 là 12 dự án với quy mô 12.679 căn cho thấy các địa phương đã vào cuộc.

Để đạt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cho rằng, cần sự quan tâm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các cấp chính quyền, sự quan tâm của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Liên quan tới gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, các địa phương và các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đang tập trung triển khai gói hỗ trợ tín dụng này.

Theo đó, hiện nay đã có đã có 20 tỉnh (Vũng Tàu, Trà Vinh, Bắc Giang, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, Bình Định, An Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hậu Giang, Bình Dương, Lạng Sơn, Lâm Đồng, TP. Hà Nội, Thái Bình, TP. Hải Phòng, Hải Dương, Kiên Giang, Bình Thuận) công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng.

Cụ thể, 49 dự án nhà ở xã hội với nhu cầu vay vốn là 24.655 tỷ đồng; 3 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với nhu cầu vay vốn là 1.229 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 83,1 tỷ đồng.

Có thể kể tới một số doanh nghiệp triển khai nhà ở xã hội được giải ngân từ gói tín dụng này gồm: Công ty Minh Phương tại tỉnh Phú Thọ được giải ngân 23,7 tỷ đồng; Công ty Kinh Bắc tại tỉnh Bắc Ninh được giải ngân 46 tỷ đồng; Liên doanh Công ty Cổ phần nhà số 6 Hà Nội và Công ty Cổ phần tư vấn Toàn Cầu tại TP. Hà Nội được giải ngân 13,4 tỷ đồng.

Theo: Minh Hà/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/tin-hieu-khoi-sac-trong-trien-khai-nha-o-xa-hoi-tai-cac-dia-phuong.html

Trả lời