Vốn giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm chưa đạt 1/4 kế hoạch

Tính đến ngày 31/5, vốn đầu tư công trên cả nước đã giải ngân được khoảng 96.899 tỷ đồng đạt 23,25% so với kế hoạch Quốc hội giao và 26,39% so với kế hoạch Chính phủ giao.

Ảnh minh họa.

Theo Kho bạc Nhà nước, nguyên nhân là do các dự án vẫn đang tập trung giải ngân vốn của năm ngoái và việc giải ngân của năm nay các dự án còn đang xử lý thủ tục hành chính.

Để đạt tiến độ trong các tháng còn lại, Kho bạc Nhà nước cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phải phân loại để có chính sách thực hiện. Đối với dự án mới phải hoàn thiện và đẩy nhanh các thủ tục trình phê duyệt thiết kế dự toán, các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Đối với dự án chuyển tiếp yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để giải ngân vốn. Thậm chí, nếu những dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch cũng sẽ được Kho bạc Nhà nước đề xuất chuyển vốn sang dự án khác có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2019.

Theo VÂN KHÁNH (tổng hợp)/baodansinh.vn.

 

 

Trả lời