Bất thường trong báo cáo đại hội cổ đông Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa?

Theo các cổ đông tại CP Dược – Vật tư Y tế (Cty DVTYT) Thanh Hóa, từ khi thành lập và sau hơn 10 năm cổ phần hóa, Cty luôn được vinh dự là “lá cờ đầu trong xây dựng và phát triển” với những đóng góp về kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho lao động ở địa phương. Nhưng từ cuối năm 2017, khi ông Trần Thanh Minh đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, hoạt động kinh doanh sản xuất của Cty bắt đầu đi xuống.
                                       Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa.

Cụ thể, trong năm 2018, các chỉ số kinh doanh đều đi xuống như: Doanh thu đạt 515 tỷ đồng/700 tỷ đồng kế hoạch đưa ra; lợi nhuận 2,77 tỷ đồng và trả nợ lãi vay ngân hàng 15,892 tỷ đồng…

Đặc biệt, năm 2019 định hướng phát triển của Cty DVTYT Thanh Hóa chỉ 601 tỷ đồng, thấp hơn năm 2017 tới 100 tỷ đồng, mặc dù trong báo cáo thường niên Đại hội Cổ đông năm 2018, ông Trần Thanh Minh báo cáo hoạt động rất thuận lợi với chỉ số lợi nhuận năm đạt 2,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo một số cổ đông, báo cáo trên có nhiều dấu hiệu “bất thường” không đúng thực tế vì Công ty đã bán khu đất tại Đà Nẵng với lợi nhuận 5,2 tỷ đồng lại được tính vào hoạt động kinh doanh là sai; chi thưởng tiền tết năm 2018 gần 5,1 tỷ đồng cho công nhân nhưng lại tính gối vào hoạt động của năm 2019 để tránh tai tiếng làm ăn thua lỗ; bỏ sót không tính chi phí tiền lương tháng 12/2018… Theo đó năm 2018, Cty DVTYT Thanh Hóa thua lỗ ít nhất hơn 10 tỷ đồng, chứ không phải lợi nhuận 2,77 tỷ đồng?

“Chi phí lãi ngân hàng là 15,9 tỉ đồng so với năm 2017 (14,761 tỉ), tăng 7,6%. Đáng lẽ doanh thu giảm, sản xuất giảm gần 30% thì chi phí ngân hàng phải giảm còn khoảng 11 tỉ đồng, nhưng ở đây đã không giảm mà còn tăng thêm 1,2 tỉ. Như vậy, chi phí ngân hàng chênh lệch khoảng 6 tỉ đi đâu…?”, một cổ đông hoài nghi.

Một cổ đông khác tính toán, theo báo cáo năm 2018, tiền thưởng bình quân trên mỗi lao động là 6,3 triệu, Công ty có 835 người, như vậy tổng tiền thưởng là 5 tỉ 112 triệu. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính, số tiền được kiểm toán trả cho người lao động và quỹ khen thưởng phúc lợi chỉ khoảng 376 triệu đồng. Vậy, số tiền còn lại hơn 4 tỉ đồng lấy từ đâu ra? Được biết, hiện các cổ đông Cty DVTYT Thanh Hóa tiếp tục gửi đơn “kêu cứu” đến các cơ quan chức năng để làm rõ những khuất tất trên.

Theo Quỳnh Lam/phapluatplus.vn

 

Trả lời