Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảnh báo tình trạng đầu tư ‘núp bóng’ nhằm gian lận thương mại

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảnh báo các địa phương cảnh giác với tình trạng đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng” để lẩn tránh xuất xứ, gian lận thương mại.

                                            Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) và khẳng định trong thời gian tới thu hút đầu tư nước ngoài sẽ chuyển từ lượng sang chất, lấy hiệu quả và công nghệ sử dụng làm thước đo chủ yếu.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trên cơ sở đánh giá kết quả của 30 năm thu hút FDI, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030”, thường được gọi tắt là Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới.

“Bộ tiêu chí mới hết sức chọn lọc về suất đầu tư, sử dụng lao động; xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh; nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, môi trường, tài nguyên và tiết kiệm năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới; ưu đãi đầu tư theo kết quả đầu ra; ưu đãi đầu tư gắn với việc đáp ứng các điều kiện, cam kết cụ thể và cơ chế hậu kiểm, yêu cầu bồi hoàn khi vi phạm các cam kết;

Ưu đãi vượt trội mang tính cạnh tranh quốc tế đối với các dự án lớn, quan trọng; tăng liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước; phát triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, trong thời gian tới, việc thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề về công tác chuẩn bị tiếp nhận đầu tư.

“Thu hút, xúc tiến đầu tư phải chọn lọc, kiên quyết từ chối các dự án công nghệ thấp, lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, những dự án có dấu hiệu núp bóng đầu tư để lẩn tránh xuất xứ, gian lận thương mại”, ông Nguyễn Chí Dũng nói.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, những địa phương khó khăn vẫn có thể thu hút dự án thâm dụng lao động nhưng phải bảo đảm các yếu tố về công nghệ, môi trường và tiết kiệm năng lượng; thận trọng trong việc đưa ra các cam kết, ưu đãi.

Đồng thời chú ý khâu thẩm tra, chấp thuận đầu tư, xem xét kỹ các yếu tố công nghệ, môi trường, quốc phòng an ninh, đặc biệt lưu ý phải sử dụng tiết kiệm nguồn lực đất đai; tăng cường quản lý, giám sát, hỗ trợ đầu tư, cải thiện và đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đảm bảo sự liên thông và tổ chức thực thi hiệu quả của các cơ quan chuyên môn tại địa phương.

Ông Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiên quyết kiểm soát, ngăn chặn chuyển giá ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, nâng khống giá trị máy móc thiết bị; đẩy mạnh kiểm toán tổng mức đầu tư, định giá tài sản hình thành sau đầu tư, giám định độc lập về giá, chất lượng máy móc, thiết bị, thẩm định giá công nghệ; ngăn ngừa, xử lý các vi phạm về môi trường….

 

Trả lời