Khoản chi tiền làm thêm giờ, quà, đồng phục cho người lao động khi trừ thuế TNDN

 Lương trả cho người lao động làm thêm giờ, lương những ngày chưa nghỉ phép, quà tết, đồng phục cho nhân viên… có được trừ khi tính thuế TNDN năm 2023 không cũng là những vướng mắc nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Tại Chương trình Hỗ trợ trực tuyến Quyết toán Thuế TNDN ngày 12/3, một doanh nghiệp cho biết, có chi trả khoản tiền lương của những ngày nghỉ phép chưa dùng trong năm cho người lao động trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp hỏi khoản chi này có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?

Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp Công ty phát sinh khoản chi thanh toán những ngày phép chưa nghỉ cho người lao động đáp ứng quy định tại Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

“Trường hợp người lao động tự nguyện làm thêm giờ và doanh nghiệp có thanh toán khoản lương làm thêm giờ cho người lao động thì khoản chi phí tương ứng số giờ làm thêm vượt mức quy định tại Bộ luật lao động có đủ điều kiện là chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN hay không?”, một doanh nghiệp đặt câu hỏi.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế khẳng định, theo pháp luật về lao động thì người lao động được làm thêm không quá 200 giờ/năm và một số ngành nghề công việc đặc biệt thì được làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Theo pháp luật thuế, để được tính vào chi phí được trừ thì khoản chi phải có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật.

Như vậy, khoản chi làm thêm giờ vượt mức 200-300 giờ/người/năm là vi phạm pháp luật về lao động nên không đảm bảo điều kiện để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp ở Thuận An, Bình Dương cho hay, công ty có hơn 1.000 cán bộ công nhân viên, mỗi dịp lễ tết có mua quà (bánh mứt) về tặng nhân viên và đối tác. Công ty có xuất hoá đơn đầu ra cho chính tên đơn vị mua hàng là chính công ty mình với nội dung là Quà tặng nhân viên theo danh sách nhân sự đính kèm. Doanh nghiệp hỏi chi phí quà tặng này có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Theo Tổng cục Thuế, tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng….

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:                …”

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc doanh nghiệp phát sinh khoản chi để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, không thuộc các khoản chi không được trừ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Một công ty khác cho biết không có đồng phục cho nhân viên. Hàng năm, công ty có chi trả phụ cấp trang phục, chi trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên để họ tự đi mua trang phục tự chọn để mặc đi làm. Khoản chi dưới 5tr/ người/ năm. Công ty băn khoăn khoản chi này (được quy định trong Quy chế tài chính, có phiếu chi hợp lệ) có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Tổng cục Thuế cho hay, tại điểm 2.7 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

“2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty không có đồng phục cho nhân viên và hàng năm, công ty có chi trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên để họ tự đi mua trang phục để mặc đi làm, mức chi không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm, nếu khoản chi này có đủ chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Theo: Nam Yên

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/khoan-chi-tien-lam-them-gio-qua-dong-phuc-cho-nguoi-lao-dong-khi-tru-thue-tndn-d46823.html

Trả lời