Sắt Thạch Khê nợ hơn 300 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Số nợ này Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê “om” từ năm 2017 đến nay.
Sắt Thạch Khê nợ hơn 300 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2018.

Văn bản cho biết tổng thu về thuế tài nguyên của các doanh nghiệp đã nộp năm 2018 là hơn 21.357 tỷ đồng. Số phải thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2018 cho hơn 536 Quyết định do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép năm 2018 là 3.436 tỷ đồng (năm trước chuyển sang 635 tỷ đồng), trong đó ngân sách trung ương là 2.405 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 1.031 tỷ đồng.

Số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước là 2.915 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 2.023 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 892 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, trong tổng số tiền tồn đọng còn phải nộp năm 2018, số tiền còn phải nộp của năm 2017 chuyển sang  chiếm phần lớn. Các doanh nghiệp nợ đọng gồm: Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (300 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông (60 tỷ đồng), Công ty Cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Ninh Thuận (40 tỷ đồng).

Bộ Tài chính cho hay trong thời gian qua, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép khoáng sản ra nước ngoài vẫn tiềm ẩn các diễn biến phức tạp. Trong năm 2018, cơ quan hải quan đã điều tra 1 vụ vi phạm liên quan đến hoạt động xuất khoáng sản (tinh quặng sắt).

Theo Vietnamfinance

Trả lời