Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán

Ngay trong ngày đầu tháng 9/2020, một số cá nhân đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vì liên quan đến các vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

                                                                        Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 07/9/2020, Thanh tra UBCKNN đã ký ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 241/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Phạm Giang Minh (TP. Hồ Chí Minh).

Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán cần phải được xử lý nghiêm vì điều này ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, ảnh hưởng đến kênh thu hút vốn quan trọng của nền kinh tế.

Theo đó, cơ quan Thanh tra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với ông Nguyễn Thanh Bình vì đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đồng thời, cơ quan này cũng phạt 17,5 triệu đồng đối với ông Bình vì đã có hành vi vi phạm hành chính giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Được biết, ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên Hội đồng quản trị (đã miễn nhiệm kể từ ngày 20/01/2020) của CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP). Ông Bình đăng ký bán 88.427 cổ phiếu MCP từ ngày 17/10/2019 đến ngày 15/11/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu). Ngày 15/01/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Bình.

Sau đó, ông Bình tiếp tục đăng ký bán 88.427 cổ phiếu MCP từ ngày 03/01/2020 đến ngày 31/01/2020, nhưng thực tế đã bán 88.427 cổ phiếu MCP vào ngày 02/01/2020 (không đúng với thời gian đăng ký). Đồng thời, phải đến ngày 05/02/2020, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch này.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng đã phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) đối với ông Nguyễn Phạm Giang Minh là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Bình (thành viên Hội đồng quản trị và đã miễn nhiệm kể từ ngày 20/01/2020 của CTCP In và Bao bì Mỹ Châu. Theo cơ quan này, mức xử phạt này do ông Minh đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Đồng thời, ông Minh cũng bị phạt tiền 12,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký.

Trả lời