11 tháng, thu nội địa đã đạt 96,6% dự toán

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 11 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách nội địa ước đạt 1.128.157 tỷ đồng, bằng 96,6% dự toán pháp lệnh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018.

11 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách nội địa ước đạt 1.128.157 tỷ đồng. Nguồn: internet

Trong tổng số thu trên, thu từ dầu thô ước đạt 51.541 tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán; thu nội địa ước đạt 1.076.616 tỷ đồng, bằng 95,8% so với dự toán pháp lệnh, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Đặc biệt, có 10/18 khoản thu, sắc thuế thu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán. Trong đó, lệ phí trước bạ ước đạt 105,2%; thu từ xổ số ước đạt 106,7%; tiền thuê đất ước đạt 130,1%; tiền sử dụng đất ước đạt 135,3%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản ước đạt 155,5%.

11 tháng năm 2019, có 10/18 khoản thu, sắc thuế thu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán; 15/18 khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng.

So với cùng kỳ năm 2018, 15/18 khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công thương nghiệp – ngoài quốc doanh) tăng 12,5%; thuế thu nhập cá nhân tăng 17,7%; lệ phí trước bạ tăng 22,9%; thu phí, lệ phí tăng 10%, thu từ xổ số tăng 13,5%, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản tăng 23,6%.

Kết quả trên đạt được là nhờ sự quyết liệt của ngành Thuế trong quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Theo đó, các đơn vị đã thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu.

11 tháng đầu năm 2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 80.984 cuộc thanh, kiểm tra đạt 92,32% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 427.018 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 50.044,7 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.644,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 2.103,45 tỷ đồng; giảm lỗ là 34.296,5 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế ước nộp vào ngân sách là 9.241,5 tỷ đồng, đạt 67,73% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Cơ quan thuế cũng đã tiến hành thanh tra được 500 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.077 tỷ đồng; giảm lỗ 4.985 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 21 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 5.463 tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế, đến cuối tháng 11/2019, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ đạt khoảng 30.687 tỷ đồng, bằng 79,2% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018.

Cùng với đẩy mạnh quản lý, đôn đốc các khoản thu vào ngân sách, ngành Thuế còn tích cực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để cắt giảm, đơn giản hóa quy trình quản lý và tạo thêm dư địa để cải cách thủ tục hành chính.

Nhờ đó, đến ngày 19/11/2019, đã có 754.470 doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ  99,35% số doanh nghiệp đang hoạt động; cơ quan thuế đã kết nối với 52 ngân hàng thương mại trên cả nước để triển khai thực hiện hệ thống nộp thuế điện tử tại 63/63 cục thuế với số doanh nghiệp tham gia là 751.901 doanh nghiệp đạt 99,01% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, các doanh nghiệp đã thực hiện trên 3,05 triệu giao dịch với số thuế nộp là 609.433 tỷ đồng.

Với tình hình thu ngân sách như hiện nay, theo đánh giá của Tổng cục Thuế, mục tiêu thu ngân sách nhà nước vượt 5% dự toán theo chỉ đạo của Bộ Tài chính là có thể đạt được. Theo đó, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế tổ chức đôn đốc thu ngân sách nhà nước; theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ; làm việc với các cục thuế có số nợ lớn để đôn đốc thực hiện thu nợ đọng, rà soát các doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn thu vào ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2019.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tiếp tục triển khai các đoàn thanh, kiểm tra theo kế hoạch được giao; có biện pháp hiệu quả chống thất thu đối với các hoạt động chuyển giá… phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Theo T. Huyền (t/h)/tapchitaichinh.vn

 

Link gốc: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/11-thang-thu-noi-dia-da-dat-966-du-toan-316187.html

Trả lời