Infographic: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 2/2021

0
401

Mặc dù trong tháng có kỳ nghỉ Tết kéo dài và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 tiếp tục có bước chuyển biến tích cực.

Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Infographic-Tinh-hinh-kinh-texa-hoi-thang-22021/424633.vgp

Quảng cáo