Tăng cường rà soát, hiệu chỉnh thông tin trên ứng dụng Bản đồ số hộ kinh doanh

Để triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh, các cục thuế đã rà soát, hiệu chỉnh thông tin; từ đó thực hiện khai thác và xử lý thông tin để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

Tổng cục Thuế đã triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh áp dụng trong toàn ngành Thuế.

Tổng cục Thuế đã triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh áp dụng trong toàn ngành Thuế.

 

Hai giai đoạn thực hiện

Để tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa trong công tác quản lý thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế đã triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh áp dụng trong toàn ngành Thuế để nâng cao hiệu quả của việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Theo Tổng cục Thuế, bản đồ số hộ kinh doanh sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách; đồng thời cũng hỗ trợ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các hộ kinh doanh thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

Bản đồ số hộ kinh doanh sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách; đồng thời cũng hỗ trợ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các hộ kinh doanh thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

Theo Tổng cục Thuế, Bản đồ số hộ kinh doanh là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, các cục thuế trên cả nước theo chức năng, nhiệm vụ sẽ thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (nếu có sai lệch); thực hiện khai thác và xử lý thông tin trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (bao gồm cả thông tin quản lý của ngành Thuế và thông tin phản hồi từ ngoài Ngành Thuế) để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

Về lộ trình, từ ngày 1/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Tổng cục Thuế triển khai giai đoạn 1 tại 5 cục thuế, gồm: Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình. Kết thúc giai đoạn 1, các cục thuế báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có), trên cơ sở đó Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

Tiếp đó, từ ngày 1/2/2024, Tổng cục Thuế sẽ triển khai giai đoạn 2, đối với 58 cục thuế còn lại. Từ ngày 1/3/2024 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

Tiếp tục tăng cường rà soát thông tin

Cục Thuế Hoà Bình là một trong 5 Cục Thuế thực hiện triển khai trong giai đoạn 1. Hiện đơn vị này đã thực hiện xây dựng và lập Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Về lộ trình triển khai, từ ngày 1/8/2023 đến hết ngày 31/8/2023 ứng dụng sẽ vận hành đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, khai thác thông tin.

Từ ngày 1/9/2023 ứng dụng được triển khai mở rộng đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Còn tại Thanh Hoá, mới đây, UBND Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trên cơ sở tham mưu của Cục Thuế Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu: trong tháng 8/2023, thực hiện tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của dữ liệu công khai thông tin hộ kinh doanh năm 2023. Từ ngày 1/9/2023, giải quyết thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh.

Cục Thuế Thanh Hoá sẽ tiếp tục thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh đúng với cơ sở dữ liệu trên ứng dụng Hệ thống quản lý thuế tập trung và thực tế. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi về địa điểm, ngành nghề, doanh thu, mức thuế và các thông tin khác theo đúng quy định về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Đáng chú ý, Cục Thuế Bình Định là một trong những đơn vị tiên phong triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh khi từ cuối năm 2021 cơ quan Thuế đã tích hợp ứng dụng này trên giao diện http://biditaxmap.vn. Tính đến cuối tháng 6/2023, có 25.507 hộ kinh doanh trên địa bàn Tỉnh đăng ký và đã được ngành Thuế tỉnh đưa vào bản đồ số hộ kinh doanh (tăng 1.227 hộ so với cùng kỳ năm 2022). Đáng chú ý, đã có 79.656 lượt hộ vào tra cứu, trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế. 

Theo Cục Thuế Bình Định, ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho hộ kinh doanh và cả cơ quan thuế. Hơn thế nữa, qua đó còn tạo cơ hội để các cơ quan, ban, ngành, địa phương và đặc biệt là người dân tham gia phản biện xã hội, giám sát ngành thuế; góp phần nâng cao tính công bằng, ổn định trong công tác thuế.

Ở góc độ phát triển kinh tế du lịch, Bình Định đang là điểm đến thu hút khách, do vậy ứng dụng nói trên giúp các hộ kinh doanh có thêm một kênh để quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới du khách. Đồng thời, du khách cũng có thêm một kênh so sánh để lựa chọn các điểm kinh doanh dịch vụ phù hợp, không lo tình trạng chèo kéo, ép giá.

Theo: Thùy Linh/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/tang-cuong-ra-soat-hieu-chinh-thong-tin-tren-ung-dung-ban-do-so-ho-kinh-doanh.html

Trả lời