Xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững

Sáng nay, 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể với sự tham dự của 296 đại biểu chính thức đại diện cho 29.189 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu Lai Chấu coi trọng, tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, trong đó, tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Ảnh: laichau.gov.vn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng những thành tựu và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; yêu cầu tỉnh khắc phục một số hạn chế trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh cần tiếp tục giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị. Coi trọng, tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, trong đó, tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Tỉnh cần chú trọng chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, cùng với đó củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng…

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn các đại biểu dự Đại hội sẽ công tâm lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có đức, có tài để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV; thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn để bầu các đồng chí ưu tú vào đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đề ra các mục tiêu: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá trong nhóm các tỉnh miền núi phía bắc; đến năm 2045 là địa phương có nền kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước.

Lai Châu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt trên 5%/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 226.000 tấn; tăng trưởng đàn gia súc trên 5%/năm; có 57,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 huyện đạt nông thôn mới là Tam Đường, Than Uyên.

Bên cạnh đó, Lai Châu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trung bình 11,5%/năm. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm; giải quyết việc làm cho 8.500 lao động/năm; đào tạo nghề cho 8.000 lao động/năm.

Ảnh: laichau.gov.vn

Để hoàn thành mục tiêu trên, Lai Châu sẽ thực hiện 4 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, chương trình phát triển rừng bền vững, chương trình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch và chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số.

Cùng đó, tỉnh thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông và hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung tạo sản phẩm đặc sản có giá trị; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ và 6 giải pháp trọng tâm trong mọi lĩnh vực.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, lãnh đạo quân và dân Lai Châu nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và đạt một số kết quả quan trọng.

Công tác phát triển Đảng được chú trọng; duy trì 100% thôn, bản, khu dân cư, trường học, trạm y tế có chi bộ; thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố đạt trên 22% và trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên đạt hơn 64%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Lai Châu ước đạt trên 11%/năm. Tổng sản phẩm năm 2020 ước đạt gần 20.500 tỷ đồng, tăng trên 95% so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 40 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp.

Thu ngân sách Nhà nước hàng năm đều đạt và vượt dự toán do Trung ương và tỉnh giao. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2016-2020 ước đạt hơn 200 triệu USD, giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt gần 73 triệu USD, tốc độ tăng bình quân ước đạt gần 20%/năm.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; xây dựng và phát triển văn hóa, con người được chú trọng. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Sự nghiệp y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Theo TTXVN

Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Xay-dung-Lai-Chau-phat-trien-nhanh-va-ben-vung/411580.vgp

Trả lời