Hơn 1,2 triệu người thất nghiệp trong quý 3

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2020 là hơn 1,2 triệu người, đã giảm nhiệt so với quý 2.

Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 giảm 63,0 nghìn người so với quý trước và tăng 148,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2020 là 2,50%, giảm 0,23 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,33 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2020 là 4,3%, cao hơn 1,94 điểm phần trăm so với Hà Nội (2,36%).

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 3 năm 2020 là 54,6 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

        Số người thất nghiệp trong quý III đã có dấu hiệu giảm nhiệt so với quý II năm 2020. (Ảnh minh họa)

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý 3 năm 2020 là 53,3 triệu người, tăng 1,5 triệu người so với quý trước và giảm gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm ở khu vực thành thị tăng 471,0 nghìn người so với quý trước và giảm 77,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, ở khu vực nông thôn số người có việc làm tăng hơn 1,0 triệu người so với quý trước và giảm 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 32,4% (tương ứng với 17,3 triệu người); khu vực công nghiệp và xây dựng là 31,2% (tương ứng với 16,6 triệu người); khu vực dịch vụ là 36,4% (tương ứng với 19,4 triệu người).

Theo bà Nguyễn Thu Hương, thu nhập của người lao động được cải thiện so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm 2020 đạt 5,5 triệu đồng, tăng 258 nghìn đồng so với quý trước và giảm 115 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 6,3 triệu đồng, lao động nữ là 4,6 triệu đồng; lao động ở khu vực thành thị là 7,0 triệu đồng, lao động ở khu vực nông thôn là 4,8 triệu đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 9 năm 2020, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,…

Trong đó, 68,9% người bị giảm thu nhập (với mức giảm thu nhập nhẹ), gần 40,0% phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 68,9% lao động bị ảnh hưởng; tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 66,4% lao động bị ảnh hưởng; tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 27,0%.

Theo T.Phương/taichinhdoanhnghiep.net.vn

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/hon-12-trieu-nguoi-that-nghiep-trong-quy-3-d15795.html

Trả lời