Bộ Tư pháp, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ giải quyết những hạn chế trong công tác hộ tịch, dân cư

Đây là trả lời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại phiên trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/8.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan – Ảnh: VGP/Lê Sơn

Liên quan đến vấn đề giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, cơ sở pháp lý của vấn đề này là Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kết nối hai cơ sở dữ liệu. Quyết định đã nêu rõ việc này thực hiện theo Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Căn cước công dân và các nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, liên thông thủ tục.

Theo Bộ trưởng, việc thực hiện Quyết định này sẽ góp phần phát triển, xây dựng, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu có liên quan, bao hàm cả dịch vụ công và một số giao dịch về kinh tế xã hội, giao dịch tư nếu đáp ứng các điều kiện cơ sở pháp lý trực tiếp. Như vậy, ngoài các cơ sở pháp lý đã được nêu trực tiếp, thì các quy trình, thủ tục, thẩm quyền liên thông cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan. Tính đến thời điểm hiện này, cả Trung ương và địa phương đã tiến hành rà soát trên 3.000 văn bản; dự kiến sửa đổi, bổ sung 200 văn bản liên quan đến công tác này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết thực tế có những thông tin không khớp khi so sánh thông tin của tỉnh với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để xử lý bất cập này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng căn cứ trên quy định của pháp luật hiện hành, trước hết là Điều 4 Luật Hộ tịch và Điều 9 Luật Căn cước công dân, Bộ Tư pháp và Bộ Công an cần kịp thời phối hợp chặt chẽ để giải quyết.

Lê Sơn (Theo baochinhphu.vn)

Dẫn nguồn theo: https://baochinhphu.vn/bo-tu-phap-va-bo-cong-an-phoi-hop-chat-che-giai-quyet-nhung-han-che-trong-cong-tac-ho-tich-dan-cu-10222081011063106.htm

Trả lời