Đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu giá biển số xe

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần có quy định nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu giá biển số xe. Cùng với đó, cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ theo quy định của Luật Đấu giá tài sản cũng như các luật chuyên ngành.

Toà cảnh phiên họp.Toà cảnh phiên họp.

Bổ sung 05 điều mới

Tại phiên họp chiều 22/5 của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý có 9 chương, 89 điều, số chương giữ nguyên và tăng 08 điều do bổ sung 05 điều mới, gộp 04 điều thành 02 điều, tách nội dung của một số điều thành 05 điều khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung của 79 điều, giữ nguyên nội dung 02 điều (Điều 33 và Điều 54). 

Về các vấn đề chung, trong Báo cáo đầy đủ đã giải trình, tiếp thu, giải trình các ý kiến của ĐBQH về sự cần thiết ban hành Luật; tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, tính khả thi của dự thảo Luật; về tên gọi và bố cục của dự thảo Luật.

Về những quy định chung (Chương I), các ĐBQH đã góp ý về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, nguyên tắc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ và các hành vi bị nghiêm cấm…

Liên quan đến phạm vi điều chỉnh, nhiều ĐBQH đề nghị tiếp tục rà soát các nội dung trong dự thảo Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự thảo Luật Đường bộ để tránh trùng lặp, chồng chéo và nếu quy định dẫn chiếu phải bảo đảm chính xác. Có ý kiến đề nghị chuyển một số chương, điều trong dự thảo Luật này sang dự thảo Luật Đường bộ và ngược lại.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, chỉnh lý tại các điều có liên quan trong dự thảo Luật; đồng thời điều chỉnh nội dung giữa hai dự thảo Luật theo nguyên tắc: Luật này điều chỉnh về các vấn đề liên quan đến quy tắc giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, người tham gia giao thông đường bộ, chỉ huy, điều khiển, tuần tra, kiểm soát, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ. Luật Đường bộ điều chỉnh về các vấn đề quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và vận tải đường bộ.

Về quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, đa số ĐBQH nhất trí với dự thảo Luật; một số ĐBQH đề nghị đưa ra mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân tích cụ thể, rõ ràng ưu điểm, hạn chế của mỗi phương án để báo cáo Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách và gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí và có góp ý cụ thể đối với phương án quy định cấm “điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với dự thảo Luật và hầu hết các ý kiến trên nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, bảo vệ nguồn lực cho xã hội, bảo vệ tuổi thọ của giống nòi. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này tại khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý.

Về đấu giá biển số xe ô tô, ông Lê Tấn Tới cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, việc thực hiện thí điểm thời gian qua đã đem lại kết quả tích cực, chứng minh được tính hiệu quả, khả thi của chính sách mới này. Đa số ý kiến ĐBQH nhất trí và có góp ý cụ thể đối với phương án bổ sung 01 điều vào dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ về nội dung này.

Đảm bảo thống nhất quy định về đấu giá biển số xe

Góp ý về đấu giá biển số xe, đại biểu Nguyễn Minh Tâm – Đoàn ĐBQH Quảng Bình đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc, cần phải xác định như thế nào là biển số để đưa vào đấu giá, chống gian lận. Đại biểu đề nghị quy định việc đấu giá biển số xe bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân lựa chọn thích hợp, đáp ứng nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân, đồng thời phải đảm bảo công tác quản lý của Nhà nước.

Theo đại biểu Tâm, biển số xe được xác định là một loại tài sản công giống như đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện… Do đó, việc quản lý biển số xe cũng tương tự như quản lý các loại tài sản công khác. 

Vì vậy, Luật này chỉ quy định về nội dung như: loại biển đưa ra đấu giá, giá khởi điểm, quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, đăng ký xe, biển số xe trúng đấu giá… còn về hình thức (trình tự, thủ tục đấu giá) thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các luật chuyên ngành và Luật Đấu giá tài sản mà không giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục như tại khoản 9, Điều 38 dự thảo Luật. 

Cũng thảo luận về nội dung này, đại biểu Bố Thị Xuân Linh – Đoàn ĐBQH Bình Thuận đề nghị, sau khi kết thúc việc thí điểm đấu giá biển số xe, cần phân tích, đánh giá, tổng kết việc thực hiện một cách toàn diện trước khi quy định cụ thể trong Luật. Trường hợp vẫn giữ đấu giá biển số xe như dự thảo Luật thì cần sửa đổi Điều 38 theo hướng chỉ giữ lại Khoản 1 Điều 38 dự thảo Luật và các nội dung còn lại như việc xác định giá khởi điểm, tiền đặt trước, quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, số tiền thu được… nên dẫn chiếu theo quy định của pháp luật về Luật Đấu giá tài sản và Luật Ngân sách nhà nước.

Cùng quan điểm trên, đại biểu Trần Văn Tiến – Đoàn ĐBQH Vĩnh Phúc cho rằng, đấu giá biển số xe trong dự thảo Luật nên quy định mở, vì Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đến nay thời gian thí điểm chưa được 1 năm và tại Khoản 4 của Nghị quyết quy định: Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết và đề xuất hoàn thiện pháp luật về đấu giá biển số xe ô tô tại kỳ họp đầu năm 2026. Như vậy, sau khi tổng kết thực hiện Nghị quyết mới hoàn thiện pháp luật về đấu giá biển số xe.

Theo: Trần Huyền/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/dam-bao-cong-khai-minh-bach-trong-dau-gia-bien-so-xe.html

Trả lời