Đấu thầu dịch vụ vận tải xe buýt Hà Nội: Giá trị 9.000 tỷ đồng, tiết kiệm chưa được 1%

78 gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe buýt tại Hà Nội do Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (Hà Nội) mời thầu có tổng giá trị lên tới gần 9.000 tỷ đồng nhưng phần lớn đều có giá trị giảm giá rất thấp.

Ngày 30/3, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) 78 gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho các tuyến xe buýt tại Hà Nội. Tổng giá các gói thầu này lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng.

Đấu thầu dịch vụ vận tải xe buýt: Giá trị 10.000 tỷ đồng, tiết kiệm siêu nhỏ

46 gói thầu gần 9.000 tỷ, tiết kiệm 0,5%

Các gói thầu đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Quyết định phê duyệt KQLCNT đều được ký trong tháng 3/2020. Thời gian thực hiện mỗi gói thầu là 60 tháng.

Theo thống kê ngẫu nhiên 46 gói thầu trong tổng số 78 gói này. 46 gói có tổng giá gói thầu là 8.903 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 8.897 tỷ đồng, giảm giá được 6,022 tỷ đồng. Cả 46 gói đều có giá trị giảm giá dưới 0,5%.

Đơn cử, Gói thầu số 16 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 103, thuộc Dự án Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với 18 tuyến buýt (tuyến số 03, 06, 20, 25, 50, 52, 84, 85, 88, 90, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 105, 112) có giá gói thầu lên tới 513,526 tỷ đồng. Chỉ cần giảm giá 0,03% (169 triệu đồng), Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã trúng gói thầu lớn nhất này, với giá trúng thầu là 513,357 tỷ đồng.

              Tổng công ty Vận tải Hà Nội liên tục trúng thầu các gói gần 800 tỷ, giảm giá rất thấp (0,014%).

Tổng công ty Vận tải Hà Nội trúng Gói thầu số 02 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 06 cũng thuộc dự án trên. Giá gói thầu này là 490,297 tỷ đồng, giá trúng thầu là 490,206 tỷ đồng, với mức giảm giá 0,018%.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội tiếp tục trúng Gói thầu số 03 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 20, có giá gói thầu là 303,812 tỷ đồng, cũng với giá trị giảm giá rất thấp (0,014%).

Ngoài ra, Công ty CP Xe điện Hà Nội, trúng 8 gói thầu. Trong đó, gói lớn nhất trong số này là Gói thầu số 12 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 56, có giá gói thầu 229,695 tỷ đồng. Công ty CP Xe điện Hà Nội trúng thầu với giá 229,635 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,026%.

Các nhà thầu còn lại trúng thầu trong 78 gói này là Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (5 gói), Công ty CP Vận tải Newway (3 gói), Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến (6 gói) và Công ty TNHH Bắc Hà (3 gói).

Theo Hoàng Nhung/taichinhdoanhnghiep.net.vn

Dẫn theo nguồn:https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/dau-thau-dich-vu-van-tai-xe-buyt-ha-noi-gia-tri-9000-ty-dong-tiet-kiem-chua-duoc-1-d12241.html

Trả lời