Hàng loạt sai phạm trong sử dụng đất công sản tại Quảng Ngãi

Nhiều tài sản là nhà, đất công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị sử dụng sai mục đích hoặc quản lý yếu kém gây thất thoát.

Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công sản tại sáu huyện và thành phố thuộc tỉnh này.

Cơ sở đất công số 2 Hoàng Văn Thụ được UBND phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) quản lý, đến 2012 phường này sửa chữa rồi ký hợp đồng cho một công ty thuê làm trụ sở làm việc. Ảnh: HẢI HIẾU.

Sai phạm chủ yếu của các đơn vị, địa phương là không báo cáo, đề xuất để lãng phí đất công hoặc cho tư nhân thuê đất với giá rẻ hay để họ chiếm dụng mà không có biện pháp thu hồi.

Trong đó, thanh tra tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ngãi thanh lý tài sản trên đất thuộc bảy cơ sở, đồng thời thu hồi đất để quản lý. Tại huyện Bình Sơn đã có sáu cơ sở gồm: Hiệu sách Bình Sơn, đất thư viện (cũ), tòa án (cũ), xí nghiệp nước đá, cửa hàng lương thực Bình Sơn, trạm khuyến nông huyện và một cơ sở nằm trên địa phận huyện Tư Nghĩa là Công ty Lương thực Quảng Ngãi.

Thêm vào đó, 39 cơ sở nhà, đất cần thu hồi: trong đó huyện Ba Tơ (hai cơ sở) Đức Phổ (tám cơ cở), Sơn Tĩnh (chín cơ sở), Bình Sơn (một cơ sở), Mộ Đức (chín cơ sở), Tư Nghĩa (năm cơ sở) và TP Quảng Ngãi (năm cơ sở).

Ngoài ra, có 14 cơ sở nhà đất giao cho UBND huyện đề xuất phương án xử lý nằm trên các huyện Mộ Đức (sáu cơ sở), Sơn Tịnh (bốn cơ sở), Đức Phổ (hai cơ sở) và huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn mỗi nơi một cơ sở.

Trong kết luận thanh tra chỉ rõ, nguyên nhân chủ quan là sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên liên quan đến công sản là nhà, đất còn hạn chế, thiếu chặt chẽ nên tham mưu cho UBND tỉnh chưa tốt. Sở Tài chính chưa thực hiện tốt và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh và quản lý tài sản công, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dẫn đến các tồn tại, sai phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa phối hợp với Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, TP trong việc tham mưu xử lý đất đai đồng bộ dẫn đến sai phạm là tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất để thực hiện 6/9 dự án đầu tư không thông qua bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng quyền sử dụng theo quy định.

Chủ tịch UBND sáu huyện và TP Quảng Ngãi chưa quyết liệt, chú trọng đúng mức, có trường hợp biểu hiện buông lỏng quản lý, sử dụng tài sản công, xử lý vướng mắc, hành vi sai phạm pháp luật đai, tài sản công trên địa bàn thiếu chỉ đạo, kiểm tra để phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời.

Việc này dẫn đến các nhà, đất công không có nhu cầu sử dụng, không sử dụng đúng mục đích, xử lý tài sản không đúng thẩm quyền, ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện 3/9 dự án đầu tư không thông qua bán đấu giá tài sản, chuyển nhượng tài sản quyền sử dụng đất theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn được giao quản lý, sử dụng trực tiếp nhà, đất công sản còn hạn chế trong việc nghiên cứu pháp luật nên dẫn đến thực hiện không đầy đủ và sai quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó còn có nguyên nhân khách quan là do cơ chế chính sách, pháp luật về đất đai và quản lý, sử dụng tài sản công không ổn định, thiếu đồng bộ, việc hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cho cấp dưới và cơ sở còn hạn chế, bất cập.

Do yếu tố phức tạp của lịch sử vấn đề đất đai, nhà ở để lại, nhiều tài sản công không có hồ sơ quản lý, các cơ sở nhà, đất nhiều vùng nông thôn chưa có giá trị kinh tế cao nên nhiều địa phương chưa chú trọng, chưa quản lý chặt chẽ, các sai phạm bị kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ không xem xét xử lý kịp thời hoặc xử lý nhưng chưa dứt điểm.

Cơ chế quản lý khai thác vận hành các cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao ở cơ sở như nhà sinh hoạt văn hóa thôn, tổ, khu dân cư nhà văn hóa xã, phường, khu sinh hoạt thể thao… chưa được ban hành cụ thể.

HẢI HIẾU  –  Theo Plo.vn

Nguồn : phapluatplus.vn

 

Trả lời