Xuất khẩu gạo: Ủy ban Kinh tế kiến nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân tham mưu

Uỷ ban kinh tế của Quốc hội kiến nghị về một số vấn đề đối với việc xuất khẩu gạo giai đoạn vừa qua, trong đó, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực thi công vụ, tham mưu các quyết định có ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và người dân.

Thường trực Ủy ban Kinh tế vừa báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xuất khẩu gạo và đảm bảo an ninh lương thực trong giai đoạn hiện nay, trong đó có kiến nghị về một số vấn đề đối với việc xuất khẩu gạo giai đoạn vừa qua.

Thường trực Ủy ban Kinh tế kiến nghị: Xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực thi công vụ, tham mưu các quyết định có ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và người dân nhưng đã không đánh giá kỹ tác động.

Đồng thời, Ủy ban Kinh tế đề nghị nghiên cứu giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại trong giai đoạn vừa qua như phải bồi thường hợp đồng hoặc tăng chi phí lãi vay, chi phí cho việc lưu kho, bãi do bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng xuất khẩu gạo.

Thường trực Ủy ban Kinh tế yêu cầu khẩn trương có biện pháp cho thông quan ngay đối với các lô hàng gạo xuất khẩu của các doanh nghiệp đã được kê khai và đang nằm tại cảng trước ngày 24/3/2020, khắc phục thiệt hại cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối phó với dịch Covid-19. Sau khi giải quyết hết số lượng gạo tồn đọng này mà vẫn còn chỉ tiêu xuất khẩu thì mới mở tờ khai tiếp để không gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Theo Ngọc Hà/taichinhdoanhnghiep.net.vn
Dẫn https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/xuat-khau-gao-uy-ban-kinh-te-kien-nghi-xu-ly-trach-nhiem-to-chuc-ca-nhan-tham-muu-d12688.html

 

Trả lời