Kiên quyết xử lý dứt điểm vụ việc phức tạp còn tồn đọng

Với một số vụ việc phức tạp còn tồn đọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải bình tĩnh, kiên quyết và kiên trì xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, không tiếp tục để kéo dài và thực hiện theo các mốc cụ thể; giải quyết có tình, có lý và đúng quy định của pháp luật.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị Thường trực Thành ủy làm việc với Ban cán sự đảng UBND TP. Hà Nội – Ảnh: VGP Gia Huy-Thành Chung

 

10 vụ việc phức tạp còn tồn tại

Chiều 18/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị Thường trực Thành ủy làm việc với Ban cán sự đảng UBND TP. Hà Nội về 3 nhóm vấn đề: Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, hội nghị làm việc về một số nội dung, dự án cụ thể như: Dự án 8B Lê Trực, quận Ba Đình; dự án cống hóa kênh mương Phan Kế Bính; khu xử lý chất thải tập trung Nam Sơn, huyện Sóc Sơn; dự án công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước, huyện Mê Linh. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông; kết quả thanh tra về trật tự xây dựng tại dự án công viên nước Thanh Hà, quận Hà Đông.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Thành phố hiện còn một số tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm; có các vụ việc nổi cộm thuộc diện Thành phố quản lý còn tồn tại, trong đó có các vụ việc phức tạp qua nhiều thời kỳ chưa giải quyết xong.

Vì vậy hội nghị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan của Thành phố, sự phối hợp của các cơ quan của Hà Nội với Trung ương nhằm rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm ở địa phương.

Đối với kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp thuộc diện Ban chỉ đạo quản lý về an ninh trật tự, theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, đến cuối năm 2018 còn 97 vụ việc thuộc danh sách Ban Chỉ đạo theo dõi chưa giải quyết xong, đến 31/12/2019 còn 62 vụ. Đối với các vụ việc giao quận, huyện ủy theo dõi, chỉ đạo giải quyết, đến 31/12/2019, còn 123 vụ việc

Ban Nội chính Thành ủy phối hợp vói các ngành Công an, Thanh tra, Ban Tiếp công dân Thành phố tổng hợp danh sách 10 vụ việc phức tạp còn tồn tại và tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an ninh trật tự.

Trong đó, một số vụ việc nóng, phức tạp cần tập trung giải quyết như: Vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; vụ việc Dự án Công viên Thanh Hà, quận Hà Đông; vụ việc triển khai dự án Bãi rác tại huyện Sóc Sơn; vụ việc tại Bích Hoà, Thanh Oai; vụ việc dự án Công viên Thiên đường Thanh Tước, Mê Linh…

Không để tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhận định Hà Nội là đô thị đặc biệt, có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều công trình đầu tư dẫn đến các vướng mắc, tồn tại là không tránh khỏi. Những vướng mắc, tồn tại có nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan từ công tác tổ chức thực hiện, công tác cán bộ.

Nhấn mạnh một số vấn đề còn tồn tại, Bí thư Thành ủy nêu đến nay còn 9 tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm; 7 quận, huyện còn khó khăn; 30 tổ chức cơ sở còn tình trạng yếu kém, 67 tổ chức cơ sở đang cần quan tâm; 62 vụ việc do Thành phố trực tiếp chỉ đạo (trong đó có 10 vụ việc nổi cộm) còn tồn tại; 123 vụ việc cấp quận, huyện, thị xã cần tiếp tục chỉ đạo giải quyết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong các vụ việc Thành phố trực tiếp chỉ đạo có vụ việc rất phức tạp, việc giải quyết khó khăn, để kéo dài, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, thành những vụ việc điển hình ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín Thủ đô, ảnh hưởng an ninh chính trị, an ninh nông thôn.

“Vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm rà soát, đẩy mạnh xử lý các vụ việc. Trách nhiệm này là của chung hệ thống chính trị và là nhiệm vụ cấp bách trong năm 2020”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Theo đó, phải bình tĩnh, kiên quyết và kiên trì xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, thực hiện theo phương châm việc dễ làm trước, việc khó làm sau, không để kéo dài và thực hiện theo các mốc cụ thể. Việc giải quyết phải có tình, có lý và theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, vừa giáo dục vừa thuyết phục, tăng cường đối thoại, xử lý nghiêm, hài hòa và thống nhất lấy hiệu quả làm đầu.

Bí thư Hà Nội yêu cầu trong khi xử lý các vụ việc cũ không được để phát sinh các vụ việc mới. Quá trình xử lý phải rõ trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp Thành phố với các quận, huyện, giữa Thành phố và Trung ương để giải quyết các vụ việc.

Đặc biệt là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhất là không để tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng qua các cơ quan.

Bí thư Hà Nội đề nghị Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo rà soát đầy đủ thông tin, nắm chắc tình hình, giao các sở, ngành, cơ quan chức năng rà soát và giải quyết các vụ việc nổi cộm của Thành phố, cụ thể trách nhiệm, thời gian giải quyết và có chế độ thông tin báo cáo.

Đối với cơ quan thanh tra, kiểm tra của Đảng cần rà soát, thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền; chủ động kiến nghị rà soát một số vụ việc. Quá trình thanh tra, kiểm tra không để kéo dài, phát huy tinh thần trung thực, khách quan, không bao che, tiếp tay cho tiêu cực.

Gia Huy-Thành Chung

Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Kien-quyet-xu-ly-dut-diem-vu-viec-phuc-tap-con-ton-dong/390253.vgp

Trả lời