Ký kết Chương trình hợp tác xây dựng CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức

0
197

 Chiều 10/5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Ký kết Chương trình hợp tác xây dựng CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức   - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT chứng kiến Lễ ký kết – Ảnh: VGP/LS

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, Phó Tổng Giám đốc VNPT Ngô Diên Hy và lãnh đạo các vụ, ban chuyên môn của hai cơ quan tham gia buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, nhiệm vụ xây dựng CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay của tất cả các bộ, ngành và địa phương, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử.

Ngoài việc hợp nhất cơ sở dữ liệu trên toàn quốc, số hóa công tác quản trị dữ liệu, thống kê, báo cáo hỗ trợ công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thì việc đưa vào vận hành, khai thác CSDLQG còn giúp tiết kiệm được chi phí của chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và những người trực tiếp làm công tác quản lý nhân sự trong việc kê khai, bổ sung sơ yếu lý lịch, tìm kiếm thông tin phục vụ công tác thẩm tra, xác minh cán bộ. Đồng thời, tổng hợp, phân tích số liệu về đội ngũ của một hoặc nhiều cơ quan phục vụ yêu cầu quản lý; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác kê khai tài sản, thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh, việc triển khai Chương trình hợp tác cần đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất trong cả nước, dữ liệu cần cập nhật thường xuyên và có sự kết nối mọi lúc, mọi nơi, giữa tất cả các cơ quan, ban, ngành và địa phương. Vì vậy, không chỉ đòi hỏi cơ sở hạ tầng, năng lực cũng như kinh nghiệm của nhà cung cấp giải pháp công nghệ, mà còn cần sự tham gia triển khai tích cực của toàn ngành nội vụ.

Việc triển khai thành công Chương trình hợp tác sẽ là chìa khóa để Bộ Nội vụ tham mưu và tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây cũng là một trong những tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số hướng tới nền kinh tế số, xã hội số và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực.

Phó TGĐ Tập đoàn VNPT Ngô Diên Hy cho biết, CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức với số lượng dữ liệu rất lớn, với dung lượng và phạm vi kết nối, chia sẽ dữ liệu rất rộng lớn nên việc bảo đảm tốc độ đường truyền và an ninh, an toàn bảo mật thông tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật phù hợp, đồng bộ, thống nhất và có tính tương thích cao.

Bằng kinh nghiệm triển khai thành công CSDLQG về dân cư, các dự án Trục liên thông văn bản quốc gia cũng như các dự án lớn khác của Chính phủ, VNPT sẽ có các giải pháp kỹ thuật, giải pháp về an toàn thông tin phù hợp nhất cho dự án. Ngoài ra, là đơn vị xây dựng và triển khai dự án CSDLQG về dân cư, việc tích hợp với CSDLQG về dân cư để đồng bộ với dữ liệu CB CCVC đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi. VNPT cam kết sẽ hoàn thành dự án để đưa vào khai thác theo đúng tiến độ.

Có thể nói, việc đưa vào vận hành, khai thác CSDLQG về CBCCVC sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý CBCCVC trong các CQNN, phục vụ mục tiêu quản trị, hoạch định chính sách và là công cụ để tổng hợp, thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên toàn quốc phục vụ cong tác nghiên cứu, hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng đáp ứng mục tiêu xây dựng nền hành chính tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng, phát triển Chính phủ số của Bộ Nội vụ nói riêng và các bộ ngành, địa phương trong toàn quốc nói chung.

Theo lộ trình, việc triển khai xây dựng CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức sẽ bắt đầu ngay sau buổi Lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Nội vụ và VNPT. Dự kiến, hệ thống cơ sơ dữ liệu và phầm mềm quản trị sẽ chính thức hoạt động vào tháng 11/2022, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Theo:Lê Sơn/baochinhphu

Dẫn nguồn theo: https://baochinhphu.vn/ky-ket-chuong-trinh-hop-tac-xay-dung-csdlqg-ve-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-102220510181526361.htm

Quảng cáo