Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp đầu tiên sau khi Chính phủ kiện toàn

Sáng ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công tác sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Một nội dung quan trọng được các thành viên Chính phủ bàn thảo tại Hội nghị lần này là Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19.

         Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ sáng ngày 15/4. Nguồn: baochinhphu.vn

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các thành viên Chính phủ mới được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ bắt tay ngay vào công việc để cùng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tại phiên họp đầu tiên sau khi Chính phủ kiện toàn các thành viên, Chính phủ đã tiến hành thảo luận Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phiên họp đã thống nhất một số quan điểm chỉ đạo hoạt động của Chính phủ, triển khai tổ chức thực hiện thông báo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; Thông báo số 03 của lãnh đạo chủ chốt ngày 12/4; đồng thời, xem xét cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Các thành viên Chính phủ cũng thảo luận về việc tổng kết Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP; tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; các nội dung nhằm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tiến hành thảo luận về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm phòng vaccine Covid-19 cho người dân; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công…

Một nội dung quan trọng khác cũng được các thành viên Chính phủ bàn thảo tại Hội nghị lần này là Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

 

Theo Việt Dũng/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn:https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/nhieu-noi-dung-quan-trong-duoc-thao-luan-tai-phien-hop%C2%A0dau-tien-sau-khi-chinh-phu-kien-toan-333202.html

Trả lời