Nữ Thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước

0
321

Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm.

Sáng 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng với 100% ĐBQH có mặt tán thành.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Huỳnh Thành Đạt nhận 443 phiếu đồng ý, chiếm 92,06% tổng số ĐBQH. Bà Nguyễn Thị Hồng nhận 467 phiếu đồng ý, chiếm 97,08% tổng số ĐBQH. Ông Nguyễn Thanh Long nhận 459 phiếu đồng ý, chiếm 95,42% tổng số ĐBQH.

Trước đó, chiều 11/11, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ông Lê Minh Hưng; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ với ông Chu Ngọc Anh.

Các Đoàn ĐBQH thảo luận về phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Theo Huyền Châu/taichinhdoanhnghiep.net.vn

Dẫn theo nguồn:https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nu-thong-doc-dau-tien-cua-ngan-hang-nha-nuoc-d16653.html

Quảng cáo