Phát huy tối đa hiệu quả các chính sách để phục hồi tăng trưởng

Trong thời gian tới, khó khăn, thách thức đặt ra còn rất lớn, tạo rủi ro, sức ép lên công tác điều hành tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh đó, cần có các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt tạo thành tác động cộng hưởng, phát huy tối đa hiệu quả các chính sách, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân để phục hồi tăng trưởng…

2 kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm. 2 kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm.

Tạo tiền đề tốt cho thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm

Nêu cụ thể về kết quả trong phát triển kinh tế nửa đầu năm 2023 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, kinh tế vĩ mô trong thời gian qua cơ bản ổn định.

Nhiều chỉ số quan trọng như tốc độ tăng trưởng, công nghiệp, dịch vụ, giải ngân vốn đầu tư công, thành lập DN, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường chứng khoán dần lấy lại được đà tăng trưởng, tháng sau cao hơn và tích cực hơn tháng trước. Điều này cho thấy, tâm lý xã hội và niềm tin thị trường đã phục hồi tích cực, tạo tiền đề tốt cho thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. 

Các vấn đề tồn đọng, vướng mắc tiếp tục được tập trung tháo gỡ, nhất là về thị trường bất động sản, trái phiếu DN, dự án đầu tư, bước đầu tạo chuyển biến tích cực, tác động khơi thông dòng tiền, nguồn lực của nền kinh tế, củng cố thêm niềm tin của DN, nhà đầu tư.

Người đứng đầu ngành Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các  địa phương có mức tăng trưởng cao tạo động lực quan trọng cho mức tăng trưởng GRDP quý II cao hơn quý I, cũng như cao hơn mức bình quân chung cả nước, như: TP. Hồ Chí Minh tăng 5,9% (quý I chỉ tăng 1,1%); Bình Dương tăng 5,7% (quý I tăng 1,7%); Đồng Nai tăng 4,8% (quý I tăng 3,1%); Bắc Giang tăng 13,8% (quý I tăng 8,1%)…

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành cơ bản đã xác định được các khó khăn của DN, nền kinh tế; có nhiều giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cụ thể, kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của DN, nhà đầu tư, người dân. 

Bên cạnh kết quả trên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu những khó khăn, thách thức đặt ra còn rất lớn, tạo rủi ro, sức ép lên công tác điều hành tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn về ngân sách nhà nước, đầu tư, tiêu dùng, lao động – việc làm, an sinh xã hội…

Trong khi đó, khả năng chống chịu của các DN trong nước, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 còn yếu, đã đến mức tới hạn, nhất là DN nhỏ và vừa. 

Để giải quyết các vấn đề trên, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cần có các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chủ động, tạo thành tác động cộng hưởng, phát huy tối đa hiệu quả các chính sách, nguồn lực hỗ trợ DN, người dân, tranh thủ mọi cơ hội, tận dụng thời gian để phục hồi tăng trưởng.

Hai kịch bản tăng trưởng

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo bối cảnh, tình hình các tháng cuối năm để cập nhật kịch bản tăng trưởng quý III và cả năm 2023, cụ thể:

Kịch bản 1: Tăng trưởng cả năm dự kiến đạt 6%; tăng trưởng quý III đạt 6,8%, quý IV đạt 9% (cao hơn lần lượt 0,3 điểm % và 1,9 điểm % so với kịch bản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP), tính chung 6 tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 8,0%.

Kịch bản 2: Tăng trưởng cả năm dự kiến đạt 6,5%; tăng trưởng quý III đạt 7,4%, quý IV đạt 10,3% (cao hơn lần lượt 0,9 điểm % và 3,2 điểm % so với kịch bản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP), tính chung 6 tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 8,9%.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng theo hai kịch bản trên thì nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, người dân và DN, phát huy hiệu quả mọi chính sách, nguồn lực, tận dụng tối đa các cơ hội.

Đưa ra các giải pháp cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, trong những tháng cuối năm, các bộ, ngành, địa phương tập trung theo dõi, nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; tăng cường kiểm tra, giám sát, có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tuyệt đối không ban hành chính sách, quy định mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian trái quy định hoặc không cần thiết cho DN, người dân.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, DN, thúc đẩy các động lực tăng trưởng về tiêu dùng trong nước, đầu tư, xuất khẩu. 

Theo dõi chặt chẽ tình hình, xử lý vướng mắc, hoàn thiện quy định, tổ chức vận hành thị trường trái phiếu DN để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho DN.

Ngoài các giải pháp trên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho rằng, cần tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số; Bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, bảo đảm đời sống người dân…

Theo: Anh Minh/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/phat-huy-toi-da-hieu-qua-cac-chinh-sach-de-phuc-hoi-tang-truong.html

Trả lời