Quản chặt việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này trên thực tiễn.

                                                            Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ cho biết, ngày 28/7/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.Sau hơn 8 năm thực hiện, có 30 giải thưởng phạm vi toàn quốc và 33 giải thưởng phạm vi tỉnh, thành phố được tổ chức, góp phần khuyến khích, động viên doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, nỗ lực trong sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp thời gian qua có nhiều bất cập, hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, hiệp hội tổ chức giải thưởng chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực hoạt động. Trong quá trình tổ chức giải thưởng, một số đơn vị đã huy động, thu tiền của các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia giải thưởng dưới các hình thức khác nhau, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Một số doanh nghiệp, doanh nhân thành tích không tiêu biểu, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nhưng vẫn đóng tiền để được tặng giải thưởng, gây hiểu lầm về chất lượng sản phẩm nhằm khuếch trương thương hiệu và thu lợi bất chính…

Xuất phát từ thực tiễn tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân thời gian qua và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, việc xây dựng Nghị định quy định quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp là cần thiết nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này trên thực tiễn, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Siết chặt quản lý việc xét tặng

Về điều kiện tham dự của doanh nhân, doanh nghiệp: Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể các điều kiện tham dự của doanh nhân và điều kiện tham dự của doanh nghiệp (không còn quy định chung như tại Quyết định 51).

Hồ sơ, thủ tục: Nghị định quy định chặt chẽ hơn về hồ sơ, thủ tục đề nghị xin phép tổ chức giải thưởng. Đồng thời thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tránh rườm rà mất nhiều thời gian đối với đơn vị tổ chức giải thưởng. Đối với giải thưởng phạm vi toàn quốc thì đơn vị tổ chức trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu, những lần tổ chức tiếp theo, nếu không thay đổi về nội dung, phạm vi tên gọi thì gửi văn bản và đề án về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để thống nhất trước khi tổ chức.

Kinh phí tổ chức: Nghị định đã quy định rõ kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị tổ chức và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật.

Về thời gian tổ chức: Nghị định quy định thời gian tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng là 03 năm tổ chức một lần đối với giải thưởng phạm vi toàn quốc và 02 năm một lần đối với giải thưởng phạm vi cấp tỉnh.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo KL/ baochinhphu.vn

 

 

Trả lời