Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030 đủ điều kiện trình Chính phủ phê duyệt

0
115

Nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch thẩm định kết luận đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận tại cuộc giám sát. Ảnh: Gia Huy

Thông tin được nêu tại cuộc làm việc sáng 13/1 của  Đoàn giám sát-Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại UBND Thành phố về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Dự kiến trình Thủ tướng quy hoạch Thủ đô trong tháng 1/2022

Theo Trưởng ban Đô thị HĐND Nguyễn Nguyên Quân, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và Thường trực HĐND Thành phố đã phối hợp làm việc trực tiếp với 3 sở: Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường và 4 quận, huyện: Thạch Thất, Gia Lâm, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, đồng thời nghiên cứu báo cáo của UBND Thành phố và của các quận huyện, thị xã.

Công tác quy hoạch nói chung và công tác triển khai thực hiện Luật Quy hoạch đã được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với cách làm thận trọng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với đặc thù, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô bền vững với tầm nhìn dài hạn.

Thành phố cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch. Nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 được Hội đồng thẩm định quy hoạch thẩm định kết luận đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND Thành phố đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét thống nhất chủ trương, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 1/2022.

Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành triển khai lập, thẩm định, phê duyệt Đề án quy hoạch trong năm 2022.

Từ năm 2012 đến nay, Hà Nội đã phê duyệt 66/68 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung đạt 97,78%, quy hoạch phân khu đô thị trung tâm đạt 83,86% (tính chung tỷ lệ đạt 95,05%), triển khai lập và hoàn thành phê duyệt 8/9 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, một khối lượng lớn các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, chỉ giới đường đỏ, quy hoạch đặc thù.

Đối với quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị, UBND Thành phố đã phê duyệt 39 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị với tổng diện tích khoảng 539,9 ha; phê duyệt 15 đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết (tương đương lập mới) với tổng diện tích 322,7ha và 65 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 966,6ha.

Về quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn, giai đoạn 2016 đến nay các xã và huyện tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với các quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện; lập Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và trung tâm xã. Tổng số xã phải lập quy hoạch chung xây dựng xã: 308 xã, trong đó số xã đã hoàn thành phê duyệt 293 xã (95,12%); số xã đang thực hiện lập, chưa phê duyệt là 6 xã (1,94%); số xã chưa lập quy hoạch là 9 xã (2,92%) thuộc huyện Gia Lâm…

Bên cạnh đó, các đoàn giám sát cũng chỉ ra 14 tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch như công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị còn hạn chế, thiếu đồng bộ; tiến độ thực hiện một số đồ án quy hoạch còn chậm, đặc biệt là quy hoạch các đô thị vệ tinh; chất lượng một số đồ án chưa tốt dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình lập dự án đầu tư…

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Gia Huy

Triển khai 5 nhiệm vụ trong lĩnh vực quy hoạch

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, thông qua giám sát, UBND Thành phố coi đây là cơ hội kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành để chuẩn hóa toàn bộ hệ thống pháp luật về quy hoạch, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế riêng có về quy hoạch đối với Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, thành phố cũng đang triển khai 5 nhiệm vụ quan trọng.

Đó là, tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; triển khai xây dựng Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”; sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô và tổng kết Nghị quyết số 11/NQ/TƯ ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020.

Với 14 nội dung còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Luật Quy hoạch đã được đoàn giám sát chỉ ra, UBND Thành phố sẽ tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm cần sửa đổi trong quy định pháp luật, báo cáo đoàn giám sát.

Theo Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, việc triển khai các công việc liên quan quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng với thành phố Hà Nội trong thời gian này, nhất là trong điều kiện phát triển mới hiện nay, cần xem xét những vấn đề nêu ra còn phù hợp không, cần rà soát điều chỉnh những gì.

Vì vậy, Sở Quy hoạch Kiến trúc phải có vai trò đầu tàu cùng các sở, ngành liên quan rà soát, tích hợp, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thực hiện quy hoạch để phù hợp sự phát triển Thủ đô trong tình hình mới. Trong quá trình này, cần chú trọng bảo đảm cả 2 tiêu chí chất lượng và tiến độ.

Để bảo đảm tiến độ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ rõ cần phân công, phân nhiệm rõ ràng các nhóm công việc, định lượng một các phù hợp. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì, UBND Thành phố cũng như các sở ngành, quận huyện cần kịp thời phản ánh để vướng ở đâu tháo gỡ ở đó, HĐND Thành phố sẽ cộng đồng trách nhiệm với UBND Thành phố trong quá trình này.

Theo: Hòa An/baochinhphu

Dẫn theo nguồn: https://thanglong.chinhphu.vn/quy-hoach-thu-do-thoi-ky-2021-2030-du-dieu-kien-trinh-chinh-phu-phe-duyet

Quảng cáo