Thêm 30 thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngành Thuế đã rà soát, nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính (đợt 3) lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc tích hợp 30 thủ tục nâng tổng số thủ tục hành chính thuế được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia lên 150, đạt gần 161% kế hoạch được giao năm 2020.

Ngành Thuế vừa tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nguồn: internet

Các thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia đợt này liên quan trực tiếp đến người nộp thuế như: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với các tổ chức kinh tế; đăng ký thuế lần đầu đối với người phụ thuộc để triết trừ gia cảnh của người nộp thuế TNCN; khai quyết toán thuế, hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế; đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; miễn giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh; cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước…

Trước đó, cơ quan thuế đã tích hợp dịch vụ công thứ 1000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô xe máy. Đây là dịch vụ rất quan trọng và rất khó bởi lần đầu tiên triển khai và phải cấu trúc lại quy trình thủ tục. Để cung cấp dịch vụ công này, ngành Thuế đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống quản lý thuế với hệ thống cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Việc đưa các thủ tục hành chính thuế lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời hạn chế việc tiếp xúc giữa người nộp thuế và cán bộ thuế có thể phát sinh những tiêu cực.

Với tài khoản đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính thuế và theo dõi quá trình hoàn thành thủ tục hành chính mà không cần phụ thuộc vào thời gian, địa điểm.

Nhằm tiếp tục công khai, minh bạch, các thủ tục hành chính thuế, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng công nghệ, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thủ tục hành chính đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt chất lượng cao nhất.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu, phấn đấu tích hợp tất cả các thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Theo Huyền Thu/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/them-30-thu-tuc-hanh-chinh-thue-duoc-tich-hop-len-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-327623.html

Trả lời