Thường trực Ban Bí thư làm việc tại Bắc Ninh

Ngày 22/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tình hình thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cho biết, trong 3 năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai thực hiện 17 Nghị quyết, 33 Chỉ thị và trên 800 kết luận về công tác Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng củng cố an ninh, quốc phòng.

Về kết quả thực hiện 2 Nghị quyết quan trọng của Trung ương, đó là công tác tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, thời gian qua, toàn tỉnh đã giảm 12 phòng ban khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và giảm 33 phòng ban và tương đương khối sở, ban, ngành. Cấp huyện giảm 32 phòng ban và tương đương. Tỉnh cũng thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND, UBND huyện Thuận Thành; có 2 đơn vị cấp huyện hợp nhất chức danh Trưởng Ban Dân vận và Chủ tịch ủy ban MTTQ, các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành việc ghép 2 chức danh này trong năm 2019.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, Bắc Ninh đề xuất Trung ương đề nghị Bộ Chính trị cho phép Ban cán sự Đảng Chính phủ, Tỉnh ủy Bắc Ninh trong năm 2019 trình Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được thời gian qua; cho rằng những thành tựu nổi bật về mọi mặt của tỉnh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước, củng cố an ninh, quốc phòng cũng như công tác xây dựng Đảng. Đây là minh chứng sinh động về tinh thần đoàn kết, nhất trí, làm việc theo nguyên tắc của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân dân và lưu ý Đảng bộ tỉnh cần quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn cho nhân dân phát triển, nhất là thành phần kinh tế tư nhân. Hiện nay, trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Bắc Ninh đã là điểm sáng của cả nước. Thu hút đầu tư vì thế cũng cần lựa chọn tới phát triển sạch, công nghệ cao, thân thiện môi trường. Đặc biệt, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, công tác quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch là hết sức quan trọng, Bắc Ninh cần tính toán cho dài hạn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Đề cập về công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu tỉnh chuẩn bị thật tốt về các mặt, nhất là công tác nhân sự, phải chọn lọc, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, phải thực sự trong sáng, nêu gương trong công việc cũng như cuộc sống, gần gũi, sâu sát cơ sở, giải quyết ngay những vướng mắc tồn đọng tại cơ sở.

Với những thành tựu nổi bật sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, với bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, cùng với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong quá trình lãnh chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bắc Ninh sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới; chất lượng hơn, hiệu quả hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Theo baochinhphu.vn

 

Trả lời