Thường trực Chính phủ họp về quy định tổ chức bộ máy địa phương

Ngày 21/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ về các dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và một số vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, giảm bớt chi phí, thời gian của các tổ chức, cá nhân khi làm việc với một số cơ quan của Bộ Công an.

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , Nguyễn Xuân Phúc , nghị định , Ủy ban nhân dân , Bộ Công an , tổ chức bộ máy

Nguồn: baochinhphu.vn

 

Trả lời