Thường trực Chính phủ họp về tình hình kinh tế – xã hội

Chiều 28/8, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp, nghe báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; tình hình ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; dự thảo kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm 2020-2022.
Theo số liệu thống kê tính tới thời điểm này và các dự báo thời gian tới, có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu trong năm 2019.

Sau khi lắng nghe các thành viên dự họp đóng góp nhiều ý kiến, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2019 tới đây trước khi báo cáo các cơ quan thẩm quyền theo quy định.

Đức Tuân

Nguồn : baochinhphu.vn

 

 

Trả lời