Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự toán NSNN năm 2020

Từ ngày 25/10/2019 đến hết ngày 12/11/2019, Bộ Tài chính lấy ý kiến nhân dân về dự toán NSNN năm 2020 Chính phủ trình Quốc hội. Mọi ý kiến đóng góp, tham gia hoặc câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung Báo cáo được Bộ Tài chính tiếp nhận tại địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội hoặc qua hòm thư điện tử TKNS@mof.gov.vn.
Ảnh minh họa

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, Bộ Tài chính biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Chính phủ trình Quốc hội” nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác tới Quý vị độc giả những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2019 và dự kiến dự toán thu chi NSNN năm 2020 trình tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định.

Bản báo cáo gồm 4 phần:

– Phần I: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019

– Phần II: Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

– Phần III: Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022

– Phần IV: Phụ lục số liệu liên quan

Bộ Tài chính hoan nghênh và mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để góp phần đưa công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất.

Tệp nội dung đính kèm

Du toan NSNN nam 2020 Chinh phu trinh Quoc hoi (1).docx

So lieu du toan NSNN nam 2020 Chinh phu trinh Quoc hoi (1).xlsx

Ke hoach tai chinh – NSNN 3 nam 2020-2022 Chinh phu trinh Quoc hoi (1).xlsx

LP

Nguồn : baochinhphu.vn

Trả lời