Grab tăng giá cước và giảm tỷ lệ chia cho tài xế do Nghị định số 126/2020/NĐ-CP là không đúng

0
352

Theo Tổng cục Thuế, việc Grab thay đổi chính sách giá và tỷ lệ chiết khấu cho tài xế tại thời điểm ngày 5/12/2020 do tác động của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP dẫn đến Grab tăng giá cước từ 8%-18% đối với từng loại hình dịch vụ và ở từng khu vực khác nhau, đồng thời giảm tỷ lệ chia cho tài xế 7% là không đúng.

                                                                  Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian qua, do chưa có hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế đối với mô hình hợp tác kinh doanh với cá nhân, nên dẫn đến việc thực hiện khai thuế đối với mô hình Grab không thống nhất, không đúng quy định.

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định, tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân bao gồm cả lĩnh vực taxi công nghệ phải có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và xuất hoá đơn trên toàn bộ doanh thu theo quy định về thuế suất và khai thuế của tổ chức.

Tổ chức chỉ khấu trừ và khai thay, nộp thay cho cá nhân đối với thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân (biểu thuế tại Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân), không phân biệt hình thức phân chia khoản tiền thu được giữa tổ chức và cá nhân.

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ là văn bản hướng dẫn về quản lý thuế, nên chỉ quy định rõ hơn về việc khai thuế đối với mô hình hợp tác kinh doanh với cá nhân, không phải quy định mới về chính sách thuế GTGT. Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vận tải công cộng không thay đổi, vẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% như từ trước đến nay.

Do đó, quy định mới tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP không làm tăng nghĩa vụ của cá nhân tài xế (tài xế chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân 1,5% nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng), không làm tăng giá cước vận tải do chính sách thuế GTGT 10% đối với vận tải không thay đổi mà vẫn áp dụng từ trước đến nay.

Quảng cáo