Hoàn thành 100% kế hoạch huy động trái phiếu chính phủ năm 2020

Trong 10 tháng năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động thành công được 260.116 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP). Như vậy, bất chấp dịch bệnh Covid-19 bùng phát toàn cầu và ảnh hưởng đến nền kinh tế hầu hết các nước, trong đó có Việt Nam, đến nay hoạt động huy động TPCP vẫn rất tích cực, tăng 17,8% so với cả năm 2019 và hoàn thành 100% kế hoạch năm 2020.

                                                            Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tăng 17,8% so với cả năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch năm

Tại Hội nghị Thành viên thị trường TPCP quý IV/2020 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức ngày 31/10/2020, đại diện KBNN cho biết, công tác đấu thầu TPCP 10 tháng năm 2020 của KBNN chịu nhiều ảnh hưởng của các biến động kinh tế trong và ngoài nước.

Trên thị trường sơ cấp, chỉ trong 10 tháng năm 2020, KBNN đã huy động được 260.116 tỷ đồng TPCP, tăng 17,8% so với cả năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Cụ thể, trong nước, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường đã tác động mạnh đến thu chi ngân sách nhà nước (NSNN). Trong khi đó, Chính phủ đã thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh; giãn, hoãn thuế đồng thời đẩy mạnh chi an sinh xã hội và thúc đẩy đầu tư công để tạo đà cho tăng trưởng kinh tế, từ đó dẫn đến nhu cầu vốn cho cân đối NSNN tăng cao. Thị trường tài chính và tiền tệ biến động mạnh nửa đầu năm, ở một số thời điểm đầu năm thị trường thanh khoản kém, KBNN không huy động được vốn.

Tuy nhiên, nhờ hai yếu tố hỗ trợ chính gồm thanh khoản thị trường dồi dào và khối lượng TPCP đáo hạn lớn tạo nguồn tái đầu tư nên thị trường TPCP nên công tác huy động vốn cho NSNN vẫn đạt kết quả tốt.

Thống kê sơ bộ cho thấy, trên thị trường sơ cấp, chỉ trong 10 tháng năm 2020, KBNN đã huy động được 260.116 tỷ đồng TPCP, tăng 17,8% so với cả năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 13,25% năm, giảm nhẹ so với năm 2019; lãi suất phát hành giảm trên tất cả các kỳ hạn so với năm 2019, đặc biệt trong tháng 3 và tháng 9, lãi suất chạm đáy 10 năm trở lại đây. Lãi suất phát hành bình quân đạt 2,92%/năm, giảm 37% so với năm 2019.

Đặc biệt, cơ cấu nhà đầu tư tham gia trên thị trường TPCP hiện nay cho thấy, khối bảo hiểm chiếm đến 54%, còn lại là khối ngân hàng thương mại và các công ty tài chính, quỹ đầu tư.

Trả lời