Không chào mời, phân phối trái phiếu doanh nghiệp bằng mọi giá

Đó là một trong những khuyến nghị của Bộ Tài chính đối với tổ chức phân phối trái phiếu doanh nghiệp trước tình hình thị trường trái phiếu này thời gian qua.

                                                                     Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp xây dựng phương án phát hành trái phiếu khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ

Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 5/2020 là 27.061 tỷ đồng, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 5 tháng đầu năm 2020 là 91.616 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản gia tăng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, nhà đầu tư cá nhân tiếp tục xu hướng tăng mua trái phiếu doanh nghiệp, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc phân phối trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư cá nhân.

Trước tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp nêu trên, Bộ Tài chính đã đưa ra khuyến nghị đối với doanh nghiệp phát hành, nhà đầu tư, tổ chức phân phối trái phiếu khi đầu tư, phát hành, cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, Bộ Tài chính khuyến nghị doanh nghiệp phải tính toán cụ thể dòng tiền để xây dựng phương án phát hành trái phiếu khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ; tuân thủ quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu; sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu gắn với mục đích phát hành.

Doanh nghiệp không vì mục tiêu bán cho nhà đầu tư cá nhân mà chia nhỏ thành nhiều đợt phát hành với nhiều mã trái phiếu; có biện pháp để thực hiện đầy đủ, đúng hạn các cam kết với nhà đầu tư, bao gồm cam kết về mua lại trái phiếu trước hạn.

Không chào mời, phân phối trái phiếu bằng mọi giá

 

Theo Ngọc Ánh/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/khong-chao-moi-phan-phoi-trai-phieu-doanh-nghiep-bang-moi-gia-325165.html

Trả lời