Thu hơn 295.000 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân trong 3 năm

Từ năm 2018 đến hết tháng 9/2020, số thu từ thuế thu nhập cá nhân cả nước ước đạt 295.596 tỷ đồng, bằng 87% dự toán.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Quốc hội giai đoạn 2018 – 2020 (tính đến tháng 9/2020), thu ngân sách nhà nước có nhiều chuyển biến. Năm 2018 thu cân đối ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.431.873 tỷ đồng, vượt 8,5% so với dự toán.

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2019 đạt 1.551.074 tỷ đồng, tăng 9,9% so với dự toán, tăng 8,3% so với thực hiện năm 2018.

9 tháng năm 2020 thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 975.355 tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019.

                   Số thu thuế thu nhập cá nhân từ năm 2018 đến nay đạt 295 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, trong giai đoạn từ năm 2018 đến hết 9 tháng năm 2020, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện 244.390 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 90,57% kế hoạch. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 168.877 tỷ đồng (tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 51.864 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 6.308 tỷ đồng, giảm lỗ là 110.705 tỷ đồng).

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 35.667 tỷ đồng. Trong đó, tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.772 cuộc đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, truy thu, truy hoàn và phạt 4119 tỷ đồng, giảm lỗ 18.848 tỷ đồng, giảm khấu trừ 88 tỷ đồng.

Theo báo cáo, từ năm 2018 đến hết tháng 9/2020, số thu từ thuế thu nhập cá nhân cả nước ước đạt 295.596 tỷ đồng, bằng 87% dự toán. Số thu từ hộ kinh doanh toàn quốc đạt 50.607 tỷ đồng.

Về công tác thu hồi nợ thuế, từ năm 2018 đến hết tháng 9/2020, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi được 93.734 tỷ đồng tiền thuế nợ tại thời điểm cuối năm trước chuyển sang; cơ quan hải quan đã đôn đốc và thu hồi 2.998,5 tỷ đồng tiền thuế nợ.

Tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 9/2020 là 106.548 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 23,3% so với thời điểm ngày 31/12/2019.

Ngoài ra, ngành thuế đã hỗ trợ giải đáp cho người nộp thuế bằng 84.119 văn bản; 135.131 lượt qua hình thức điện tử (thư điện tử, trang TTĐT…); 2.637 buổi tập huấn về chính sách, chế độ; 2.625 buổi đối thoại; tổ chức 1.593 cuộc điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của người nộp thuế…

Theo T.Phương/taichinhdoanhnghiep.net.vn

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thu-hon-295000-ty-dong-thue-thu-nhap-ca-nhan-trong-3-nam-d15992.html

Trả lời