Cơ quan Thuế các địa phương sẵn sàng thực hiện mục tiêu năm 2023

0
60

Xác định năm 2023, nền kinh tế sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức, song với quyết tâm vượt khó, Cục Thuế các địa phương cho biết sẽ tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Ngành Thuế quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023Ngành Thuế quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

Theo Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn, năm 2023, tổng dự toán thu nội địa của TP. Hà Nội được giao là hơn 325.900 tỷ đồng, tăng 7,2% so với ước thực hiện năm 2022. Trong bối cảnh đó, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao với mục tiêu trọng tâm là đảm bảo bao quát nguồn thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN). 

Đối với Cục Thuế Bắc Giang, năm 2023, ngành Thuế tỉnh được giao dự toán thu NSNN là 13.128 tỷ đồng. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nặng nề, Cục Thuế Bắc Giang đã phát động phong trào thi đua kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn đơn vị triển khai thực hiện đề ra.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang Lê Bá Ngọc, với truyền thống, thành tích đã đạt được, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt khó, cán bộ, công chức cơ quan Thuế sẽ tranh thủ triệt để sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các cấp, tạo được sự đồng tình ủng hộ của doanh nghiệp và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đối với Cục Thuế Vĩnh Phúc, xác định rõ 2023 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức phía trước, để phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu NSNN được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, HĐND và UBND Tỉnh giao, Cục Thuế Vĩnh Phúc quyết tâm tập trung triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm và 05 khâu đột phá.

Theo đó, Cục Thuế sẽ tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các chức năng, quy trình quản lý thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, khai thác triệt để các nguồn thu; triển khai đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thực hiện tốt việc hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế, tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế…

Đối với TP. Hồ Chí Minh, theo đại diện Cục Thuế, mặc dù kết quả thu ngân sách trong năm 2022 đạt kết quả tích cực, song đến nay một số ngành, lĩnh vực đã xuất hiện những khó khăn, thách thức do chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao liên tục khi giá xăng, dầu tăng cao, đầu ra tiêu thụ chậm, hàng tồn kho lớn…

Trước những áp lực trong năm 2023, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã đề ra các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2023. Theo đó, tập trung xây dựng kế hoạch và tăng cường biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định; Đẩy mạnh tích hợp lưu trữ, khai thác dữ liệu kê khai thuế phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra theo yêu cầu cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế; Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi cho người nộp thuế và triển khai hiệu quả các biện pháp quản lý thuế trên địa bàn…

Theo: Việt Dũng/ Tạp chí tài chính

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/co-quan-thue-cac-dia-phuong-san-sang-thuc-hien-muc-tieu-nam-2023.html

Quảng cáo