19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước nộp ngân sách hơn 79.252 tỷ đồng

Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, trong năm 2023, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước nộp ngân sách đạt hơn 79.252 tỷ đồng, bằng 199,96% kế hoạch năm 2023 và bằng 120,22% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 16/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một trong 14 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch về doanh thu năm 2023.Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một trong 14 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch về doanh thu năm 2023.

Tổng doanh thu bằng 105,15% kế hoạch năm 

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong năm 2023, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty duy trì ổn định, bảo đảm cân đối lớn và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ quan trọng cho nền kinh tế.

Tổng doanh thu Công ty mẹ của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 1.135.743,61 tỷ đồng, bằng 105,15% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,57% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 53.256,32 tỷ đồng (không tính Tập đoàn Điện lực Việt Nam) bằng 166,09% kế hoạch năm 2023 và bằng 110,92% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 14/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu. 15/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế.

Về kết quả nộp ngân sách nhà nước, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, trong năm 2023, 19 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách đạt hơn 79.252 tỷ đồng, bằng 199,96% kế hoạch năm 2023 và bằng 120,22% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 16/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước.

Theo Tổng giám đốc Vinafood1 Phan Xuân Quế, kim ngạch xuất khẩu gạo gia tăng, đạt ở mức kỷ lục trong nhiều năm qua là do ngành lúa gạo đang được mùa, được giá, nông dân gia tăng sản xuất nên doanh nghiệp có nguồn hàng tiêu thụ dồi dào. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, trong đó có Vinafood1 đã nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời từ các cơ quan quản lý, giúp các doanh nghiệp yên tâm để tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến, tận dụng cơ hội xuất khẩu.

Đáng chú ý, năm 2023, một số tập đoàn, tổng công ty đã tích cực mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, đóng góp vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của cả nước như: Sản lượng xuất khẩu sản phẩm thuốc lá vượt 24% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ và chiếm 79% sản lượng xuất khẩu toàn ngành; kim ngạch xuất khẩu gạo của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) ước đạt 523,31 triệu USD, bằng 176,4% kế hoạch năm (Công ty mẹ ước đạt 360,02 triệu USD, bằng 141,6% kế hoạch năm); kim ngạch xuất khẩu gạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood2) đạt 700,774 triệu USD, bằng 209,75% kế hoạch năm…

Tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, liên quan đến đầu tư phát triển trong năm qua, số vốn đã giải ngân đầu tư của 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu hơn 161.000 tỷ đồng (bằng gần 80% kế hoạch năm). Trong đó, các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng có tỷ lệ giải ngân đầu tư cao, điển hình như: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) bằng 83% kế hoạch năm; EVN bằng 99% kế hoạch năm.

Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành và bắt đầu khai thác từ ngày 2/12/2023.
Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành và bắt đầu khai thác từ ngày 2/12/2023.

Năm 2023, nhiều dự án kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng đã được hoàn thành hoặc được tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để triển khai thực hiện. Đáng chú ý như: Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, Kho cảng nhập LNG Thị Vải công suất 1 triệu tấn đã hoàn thành và đưa vào vận hành cuối tháng 10/2023; Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành và bắt đầu khai thác từ ngày 2/12/2023…

Các dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; thành phần 3 – Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; xây dựng nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; xây dựng nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 28/4/2023…

Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định, năm 2024, sau khi các vướng mắc, khó khăn đã được các cấp có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý làm cơ sở để các tập đoàn, tổng công ty hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm, có vai trò trong phát triển kinh tế – xã hội thì tiến độ giải ngân sẽ gia tăng.

Về sự chậm trễ trong triển khai tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp lại nhà, đất tại các tập đoàn, tổng công ty, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, một số tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo theo đúng hạn định, nhầt là với các báo cáo tài chính và giám sát tài chính.

Để tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị các tập đoàn, tổng công ty phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao; khẩn trương đổi mới, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp theo cơ chế kinh tế thị trường và các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế; Thực hiện nghiêm túc, khẩn trương việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công…

Theo: Bảo Thương/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/19-tap-doan-tong-cong-ty-nha-nuoc-nop-ngan-sach-hon-79-252-ty-dong.html

 

Trả lời