Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quyết liệt khắc phục khó khăn, sức ép để khẩn trương triển khai luật, nghị quyết

Phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết liệt khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nhất là sức ép về mặt tiến độ, phạm vi, khối lượng công việc để nỗ lực khẩn trương sớm triển khai thi hành luật, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc hội nghị.

Đảm bảo hệ thống pháp luật thực hiện công bằng, nghiêm minh

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội nghị lần này nhằm thực hiện Kết luận của Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất và thực hiện chủ trương rất quan trọng của Đảng, Nhà nước ta đã được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đó là phải gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật và bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện một cách công bằng, nghiêm minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết quan trọng, có tác động sâu rộng đến xã hội và chính sách kinh tế vĩ mô của Đất nước, có ý nghĩa không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của năm 2024, 2025, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, với việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Quốc hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất của nhiệm kỳ. Nhân dân trong và ngoài nước cũng rất đồng tình, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng kỳ vọng vào Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cho đến nay, chất lượng các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội ban hành bước đầu nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của Nhân dân, cử tri, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các cơ quan đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết liệt khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nhất là sức ép về mặt tiến độ, phạm vi, khối lượng công việc để nỗ lực khẩn trương sớm triển khai thi hành luật, nghị quyết.

Ngay khi kết thúc kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, xác định rõ các nội dung được luật, nghị quyết giao quy định chi tiết, trên cơ sở đó, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp và thời hạn trình, ban hành văn bản; một số quyết định, kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị quyết được ban hành rất kịp thời…

Tuyệt đối không để chồng chéo, phát sinh vướng mắc, điểm nghẽn, “giấy phép con”

Song, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây mới chỉ là bước đầu. Khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện là rất lớn, đặc biệt nhiều luật của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ bất thường lần thứ 5 có số lượng nội dung giao Chính phủ, các cơ quan quy định vừa nhiều, với hơn 400 nội dung.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chính vì vậy, việc triển khai các luật, nghị quyết đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cơ quan. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai công tác thi hành pháp luật như: Cần có kế hoạch đôn đốc quyết liệt để bảo đảm chất lượng, kịp thời các nhiệm vụ xây dựng các dự án luật cụ thể được giao tại các nghị quyết của Quốc hội. Tuyệt đối không để chồng chéo, phát sinh vướng mắc, điểm nghẽn, phát sinh quy trình, thủ tục, “giấy phép con” trái quy định trong tổ chức thực hiện.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của đội ngũ công chức, gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong thi hành pháp luật…

“Tôi mong muốn rằng, những vấn đề được trao đổi tại Hội nghị sẽ trở thành bài học, kinh nghiệm quý, những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thi hành luật, nghị quyết sẽ có phương án giải quyết phù hợp, qua đó, để công tác triển khai thi hành pháp luật ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, cùng với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng.

Theo: Bảo Thương

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/quyet-liet-khac-phuc-kho-khan-suc-ep-de-khan-truong-trien-khai-luat-nghi-quyet.html

Trả lời