Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2023: Cơ hội và thách thức cho tăng trưởng GDP

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2023 đang đối diện với cơ hội và thách thức trong việc tăng trưởng GDP. Báo cáo mới công bố nhấn mạnh tính tự chủ kinh tế vẫn chưa cao, yêu cầu tăng cường liên kết và phát triển doanh nghiệp. Mặc dù có triển vọng từ xuất nhập khẩu và dịch chuyển chuỗi cung ứng, nhưng cũng cần đối mặt với nợ vay, xung đột quốc tế và phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI.

Hình ảnh minh họa

Cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng GDP năm 2023 đã được phân tích và đưa ra trong Báo cáo thường niên về kinh tế Việt Nam 2023, được công bố gần đây bởi Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách thuộc trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Báo cáo này đã cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023.

Một điểm quan trọng được nhấn mạnh trong báo cáo là tính tự chủ của nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa cao. Trước những khó khăn từ yếu tố kinh tế quốc tế không thuận lợi và các vấn đề nội tại chưa được giải quyết triệt để, khả năng thích ứng của nền kinh tế khi gặp khó khăn là không cao. Do đó, việc tăng cường sự liên kết và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp một cách thực chất và bền vững vẫn là giải pháp quan trọng trong tương lai gần và xa.

Báo cáo đã đưa ra ba kịch bản về tăng trưởng GDP năm 2023. Kịch bản thấp nhất dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,5%, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân trong năm khoảng 3,5%. Trong kịch bản cơ sở, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,01% và CPI bình quân trong năm khoảng 4%. Trong kịch bản cao nhất, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 được dự báo là 6,51% và CPI bình quân trong năm khoảng 4,2%.

Tuy nhiên, khả năng đạt được kịch bản tăng trưởng GDP cao nhất là không nhiều do yêu cầu GDP của hai quý còn lại trong năm phải có mức tăng trưởng từ 8% trở lên. Điều này được xem là rất khó xảy ra, chỉ xuất hiện lần cuối cùng vào năm 2017. Do đó, khả năng khả thi nhất cho GDP năm 2023 là dao động quanh mức 6%.

Các chuyên gia phân tích cho rằng khả năng tăng trưởng của Việt Nam trong những tháng còn lại của năm 2023 đến từ chính sách điều hành kinh tế gần đây, cho thấy quyết tâm thúc đẩy kinh tế trong nước. Ngoài ra, điều kiện xuất nhập khẩu đã tăng lên đối với nhiều ngành hàng, đặc biệt sau khi Trung Quốc mở cửa lại. Cơ hội từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và tăng trưởng thương mại do các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) cũng được xem là các động lực tích cực.

Kinh tế Việt Nam, bên cạnh những thuận lợi, vẫn đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Xung đột chính trị Nga-Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng toàn cầu và các đối tác đầu tư, thương mại của Việt Nam như EU và Mỹ. Các đối tác thương mại chính của Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong quá trình phục hồi, dẫn đến sự giảm nhu cầu hàng hóa xuất khẩu trong nước và khó khăn trong việc cải thiện trong tương lai gần.

Ngành sản xuất và cộng đồng doanh nghiệp vẫn đối diện với nhiều khó khăn, với sự tăng giá thành nguyên liệu đầu vào gây thêm khó khăn cho quá trình phục hồi. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả, trong khi nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với nguy cơ phá sản.

Việc xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp FDI và liên kết với doanh nghiệp trong nước vẫn chưa mạnh mẽ. Hiện nay, doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế trong giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam, đặc biệt là trong các ngành thu hút FDI lớn. Điều này đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc cạnh tranh và nâng cao xuất khẩu sản phẩm nội địa trên thị trường quốc tế.

Hình ảnh trích trong Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. / https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Đối với việc đạt được tính tự chủ cao cho nền kinh tế, điều này có thể được coi là động lực quan trọng để duy trì tăng trưởng ổn định không chỉ trong năm 2023 mà còn trong những năm tiếp theo. Về mặt thể chế, cần chú trọng vào việc triển khai hiệu quả các chính sách tài khóa, đặc biệt là các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, tập trung vào các ngành có tác động tích cực lan tỏa.

Theo: https://tapchiketoankiemtoan.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchiketoankiemtoan.vn/trien-vong-kinh-te-viet-nam-nam-2023-co-hoi-va-thach-thuc-cho-tang-truong-gdp

Trả lời