09 tháng đầu năm 2020, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp được 899 tỷ đồng

Số liệu của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho thấy, trong 09 tháng đầu năm 2020 đã thoái được 899 tỷ đồng, thu về 1.845 tỷ đồng.

                                                                       Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp, trong 09 tháng đầu năm 2020 đã thoái được 899 tỷ đồng, thu về 1.845 tỷ đồng. Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 9/2020 cho thấy đã thoái 25.669 tỷ đồng, thu về 172.917 tỷ đồng.

Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 102 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.964 tỷ đồng, thu về 9.643 tỷ đồng. Với các doanh nghiệp ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg, đã thoái 3.785 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.919 tỷ đồng, thu về 52.881 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Tài chính doanh nghiệp, trong tháng 9/2020, đã hoàn thành chuyển giao phần vốn nhà nước tại 05 Tổng công ty với tổng giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao là 8.185,6 tỷ đồng về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Nhằm đẩy nhanh tiến trình thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị cần tăng cường công tác chấp hành kỷ luật kỷ cương về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường, mang lại hiệu quả, lợi ích cao nhất cho nhà nước.

 

Theo Hoa Sơn/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn:http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/09-thang-dau-nam-2020-thoai-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-duoc-899-ty-dong-328894.html

Trả lời