Bộ Tài chính trình Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch

0
217

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Tờ trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vắc xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

Bộ Tài chính trình Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng Tờ trình và dự thảo Quyết định về thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch

Bộ Tài chính đánh giá, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới. Ở trong nước, từ cuối tháng 4/2021, dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trở lại, với nhiều ổ dịch, chủng vi rút lây lan nhanh trong cộng đồng ở nhiều địa phương, ảnh hưởng lớn đến sự phục hồi của nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương mua vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, quy định nguồn kinh phí thực hiện bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến mua 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng, trong đó: kinh phí mua vắc xin khoảng 21 nghìn tỷ đồng; kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng.

Về nguồn kinh phí để mua vắc xin, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16 nghìn tỷ đồng bảo đảm cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn; ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, khi dịch kéo dài thì nhu cầu vắc xin hàng năm tăng cao, kinh phí mua vắc xin sẽ lớn, nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách nhà nước thì sẽ khó đáp ứng mục tiêu phòng dịch cho toàn dân.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước khó khăn, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác mua vắc xin phòng Covid-19, việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 là cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vắc xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

Đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả

Quảng cáo